Genetyka - Strategie minimalizacji wpływu dryfu genetycznego i maksymalizacji powtarzalności wyników w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem myszy

Jak ważna jest stabilność genetyczna w badaniach na myszach? Przeczytaj o najlepszych praktykach i metodach zarządzania koloniami, które mogą ograniczać dryf genetyczny.

Dryf genetyczny występuje w każdej hodowli myszy laboratoryjnych i ma potencjalnie negatywny wpływ na powtarzalność wyników eksperymentów oraz naukowe wnioski wyciągane na ich podstawie. Mutacje spontaniczne, na skutek dryfu utrwalone w hodowanej populacji mogą przez lata być niezauważane, aż do chwili analizowania cech, na które te mutacje oddziałują. Chociaż nie można go całkowicie zatrzymać, wpływ dryfu genetycznego może być zminimalizowany poprzez staranne i przemyślane zarządzanie hodowlą. Ponieważ poszczególne hodowle mogą się różnić wielkością i stosowaną strategią hodowlaną, używanie właściwego nazewnictwa szczepów wsobnych myszy, włącznie z nomenklaturą podszczepów, daje korzyści szeroko rozumianemu środowisku naukowemu.

Zapraszamy do lektury publikacji Janine Low-Marchelli, PhD, Senior Technical Information Scientist, The Jackson Laboratory. Publikacja została przetłumaczona przez dr inż. Martę Gajewską z Zakładu Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 • Znaczenie stabilności genetycznej w badaniach myszy laboratoryjnych
 • Sposoby zwiększania się dryftu genetycznego i jego występowanie w hodowlach myszy laboratoryjnych
 • Sygnały działania dryftu genetycznego - określanie podszczepów
 • Przypuszczalne różnice genetyczne – liczba pokoleń
 • Wykryte różnice genetyczne - definiowanie podszczepów na podstawie obserwowanych różnic fenotypowych
 • Znane sekwencje genomowe specyficzne dla podszczepów
 • Wpływ tła genetycznego na wnioski z badań
 • Podszczepy C57BL/6
 • Zarządzanie stadem zmniejszające wpływ dryfu genetycznego
 • Uwsobnianie, rodowody i numeracja pokoleń
 • Zbieranie danych i ich regularna ocena
 • Odświeżenie i weryfikacja tła genetycznego
 • Zaawansowane metody ograniczania dryfu genetycznego
 • Program Stabilizacji Genetycznej (GSP) dla najpopularniejszych szczepów „J”
 • Program zachowania jakości genetycznej (Genetic Quality Control Program – GQC)
 • Myszy JAX hodowane przez Charles River w Europie i Japonii

Pobierz publikację o strategiach minimalizacji dryfu genetycznego

PL: Strategie minimalizacji wpływu dryfu genetycznego

EN: Strategies to Minimize Genetic drift and maximize experimental reproducibility in mouse research