Obrazowanie - Pomiary guzów u zwierząt laboratoryjnych 3D a suwmiarką

Porównanie pomiarów podskórnych guzów suwmiarką lub skanerem Peira.

Suwmiarka pomiarowa do guzów u zwierząt laboratoryjnych

CaliperWebsm.jpg

Używając suwmiarki pomiarowej można zmierzyć szerokość oraz długość guza. Następnie za pomocą standardowego wzoru (π/6 x szerokość x długość lub 1/2 x szerokość x długość) można obliczyć objętość guza o stałym kształcie.

WidthCalip-300x283.jpg

 

Jednak przy zastosowaniu suwmiarki nie wykonuje się pomiaru wzrostu guza na wysokość, ponieważ tylko zmiany szerokości i długości są brane pod uwagę we wzorze na obliczoną objętość. Skutkuje to utratą cennych informacji o rzeczywistym wzroście guza.

Przy stałej szerokości i długości guza, zmierzona objętość nie zmienia się wraz z kształtem guza. Wysokość i topografia guza nie są brane pod uwagę przy pomiarze suwmiarką pomiarową.

TumShapeCal_smPubl.jpg

Przy zastosowaniu suwmiarki pomiarowej, istotny jest kąt pod jakim narzędzie jest trzymane nad guzem, ponieważ wpływa to na uzyskaną wartość końcową. Efekt ten ilustruje prezentowany poniżej film.

Suwmiarka dostarcza danych jedynie dotyczących długości i szerokości guza, natomiast pozostałe dane geometryczne (kształt, wysokość) nie są rejestrowane.

Skaner Peira rejestrujący guzy w 3D

TM900sm.jpg

Skaner rejestrujący guzy w 3D (taki jak model TM900), to urządzenie do bezpośredniego tworzenia obrazów guzów w 3 płaszczyznach (3D). To niezwykłe urządzenie potrafi wykonać stereograficzny obraz guza, a także zdefiniować jego topografię oraz kształt. Na podstawie takiego zobrazowania, następuje przeliczenie bezpośredniej i rzeczywistej objętości (3D) ksenoprzeszczepu.

TM900Opname-300x283.jpg

Monitorowanie objętości guza za pomocą bezpośredniego pomiaru 3D obejmie rejestrację tkanki we wszystkich trzech kierunkach: wysokości, szerokości oraz długości, co pozwala w rezultacie na otrzymanie dokładniejszych i bardziej realnych parametrów dla przeszczepu.

Przy stałej szerokości i długości tkanki, mierzona objętość zmienia się wraz z kształtem guza. Uzyskane dane ze skanera obejmują zmiany w wysokości guza oraz jego topografii.

TumShapeTM900smPubl.jpg

Podczas zastosowania automatycznego skanera do bezpośredniego pomiaru 3D, takiego jak Peira TM900, uzyskana wartość jest niezależna od kąta ustawienia urządzenia na powierzchni guza. Dlatego sposób umieszczenia skanera nad guzem nie wpłynie na wynik pomiaru.

Model TM900 przechowuje również sporządzony obraz optyczny w bazie danych pomiarowych. Te dane wraz z kształtem guza oraz pozostałymi wynikami, można w prosty sposób zanalizować w późniejszym czasie.

Czas pomiaru

Obydwie metody pomiarowe posiadają porównywalne czasy jakie są potrzebne do wykonania pomiaru. W przypadku skanera TM900 należy nacisnąć przycisk pomiarowy i prawie natychmiast obrazy są zapisywane i obliczane. Manualne manipulowanie tym urządzeniem jest tak samo proste jak trzymanie suwmiarki pomiarowej. W przypadku obydwóch urządzeń należy przyzwyczaić się do ich obsługi, aby móc swobodnie wykonywać pomiary. Jeśli chodzi o czas, obie metody działają tak samo.
 
Metoda pomiaru i zależność od operatora

W przypadku stosowania suwmiarki pomiarowej do określenia wielkości ksenoprzeszczepu, istnieje duża zależność pomiędzy zmierzonymi danymi, a ręcznym pozycjonowaniem przez operatora. Z kolei w skanerze do bezpośredniego pomiaru 3D (takim jak model Peira TM900) czułość metody nie koreluje w dużym stopniu z zależnością od operatora, jednak nie można jej całkowicie wykluczyć. Obydwie metody nie pozwalają na całkowite uniknięcie zmienności wywołanej manualnym pomiarem. Różni operatorzy posiadają różne sposoby trzymania urządzenia podczas wykonywania pomiaru guza. Nawet ten sam operator (z różnymi próbami lub w różnych momentach czasu) może nie uzyskać takich samych wyników pomiarowych. Czasami guz może być bardziej lub mniej widoczny, a nawet wychodzić ponad powierzchnię skóry. Jest to niezależne od użycia automatycznego skanera do bezpośredniego pomiaru 3D czy tradycyjnej suwmiarki.

Prezentacja DEMO skanera Peira do guzów u zwierząt laboratoryjnych

Na zapytanie klientów proponujemy bezpłatną prezentację DEMO skanera i jego możliwości. Umów się na demo Peira!