Elektrofizjologia

Elektrofizjologia to badanie przepływu jonów w żywej tkance, czyli właściwości elektrycznych komórek i tkanek, mierzące zmianę napięcia istoty biologicznej z białek pojedynczego kanału jonowego na narząd (np. serce). Mikroelektrody (szklana pipeta wypełniona elektrolitem) umieszcza się wewnątrz pojedynczej kuwety do pomiaru wewnątrzkomórkowego oraz w pobliżu powierzchni komórki lub w preparacie do pomiaru zewnątrzkomórkowego. Szeroka gama produktów obejmuje: elektrody, stymulatory, systemy akwizycji danych, Cardiophys EKG, rejestrację wewnątrzkomórkową / zewnątrzkomórkową, zacisk napięcia do wykorzystania, stymulację i izolację, optogenetykę, filtrowanie cyfrowe.