Autoklawy laboratoryjne, sterylizatory parowe

Sterylizatory parowe dostępne w naszej ofercie są przeznaczone do laboratoriów badawczych, laboratoriów przemysłowych, działów badania jakości, R&D research and development oraz do zwierzętarni. Doradzamy oraz pomagamy wybrać odpowiedni model autoklawu parowego w zależności od wdrożonych procesów czyszczenia i sterylizacji w laboratorium. Przeprowadzamy proces instalacji i walidacji oraz serwisujemy autoklawy parowe (więcej informacji tu).

Autoklaw parowy - działanie

Autoklawy parowe podgrzewają wodę, która przechodząc w stan gazowy staje się środkiem sterylizującym i wyjaławiającym. Zwiększenie ciśnienia pary wodnej pozwala jej wnikać w sterylizowane produkty oraz skutecznie zniszczyć wszelkie formy wegetatywne i przetrwalnikowe mikroorganizmów oraz drobnoustrojów. Sterylizatory parowe są wyposażone w fabrycznie ustawione programy do sterylizacji. Wiele modeli posiada opcję indywidualnego ustawienia cykli sterylizacji przez użytkowników, co jest bardzo przydatne zwłaszcza przy autoklawowaniu bardzo specyficznych produktów, takich jak płyny czy elektronika.

Sterylizatory parowe występują w różnych objętościach, w zależności od potrzeb laboratorium. Pojemność autoklawów, dostęp do komory sterylizacyjnej (od przodu w przypadku autoklawów poziomych lub od góry w przypadku autoklawów pionowych) oraz dostępne akcesoria stanowią o wygodzie użytkowania.

Warto zwrócić uwagę na jakość wody wykorzystywanej do sterylizacji, która powinna pochodzić z systemów oczyszczania wody lub być dostarczana do autoklawu w formie demineralizowanej.

 

Sterylizator laboratoryjny – zastosowania w laboratorium

Autoklaw laboratoryjny posiada szerokie zastosowania w skutecznym zapewnieniu biobezpieczeństwa zarówno dla pracowników laboratorium jak i w celu zabezpieczenia badanych produktów. Najczęstszymi materiałami podlegającymi sterylizacji w autoklawach laboratoryjnych jest szkło laboratoryjne, pożywki, naczynia a także odpady biologiczne oraz inne materiały służące np. kontrolowaniu jakości wyrobów. Sterylizacja pozwala uniknąć kontaminacji próbek badawczych, co wpływa na ujednolicenie procesu badawczego. Zabezpiecza też personel laboratorium przed patogenami. Dostępne autoklawy HP Labortechnik, Newmed, Steelco z poziomym lub pionowym otwarciem komory sterylizacji występują w różnych objętościach komory. Od najmniejszych nablatowych, do sterylizacji drobnych narzędzi, także chirurgicznych, po autoklawy z kilkoma poziomami w komorze sterylizacji.

Sterylizatory parowe – zastosowania w zwierzętarni

Ochrona zwierząt laboratoryjnych przed patogenami oraz utrzymanie wysokiego standardu higienicznego w zwierzętarni jest kluczowe dla utrzymania jakości hodowli, zarówno popularnych stad jak i zwierząt z obniżoną odpornością lub unikatowych linii. Autoklawy parowe w zwierzętarni służą sterylizacji materiałów wykorzystywanych przez zwierzęta laboratoryjne. Sterylizowane są przede wszystkim pasze, ściółki oraz woda podawana zwierzętom, a także materiały wzbogacające ich środowisko bytowe, tzw. enrichment – różnego typu zabawki umieszczane w klatkach dla zwierząt. Same klatki oraz regały z klatkami po procesie mycia są również poddawane sterylizacji. Służą do tego autoklawy o dużych pojemnościach, ponad 900 litrów, w których można wyjałowić dużą liczbę klatek, a także całe regały z zainstalowanymi klatkami. Autoklawy parowe do tak dużych objętości materiałów występują w wersjach przelotowych, co umożliwia ich instalację na granicy pomiędzy strefami brudną i czystą. Po sterylizacji w autoklawie, materiały zostają od razu przeniesione do strefy czystej.