Symulacja warunków fizjologicznych i środowiskowych