Systemy oczyszczania wody

Kliknij i pobierz katalog systemów oczyszczania wody Adrona.

Każde laboratorium mikrobiologiczne, badawcze, laboratorium farmaceutyczne wyposażone w odpowiedni system oczyszczania wody zabezpiecza się przed sporymi kosztami, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie aparatury laboratoryjnej czy próbek. Przygotowanie wody wodociągowej do określonej klasy czystości wody wymaga racjonalnego wyboru i konfiguracji systemu oczyszczania wody.

Woda RO, czyli woda z odwróconej osmozy produkowana przez systemy oczyszczania wody Adrona i Aquaphor ma zastosowania do zmywarek laboratoryjnych i zmywarek do zwierzętarni, a także autoklawów. Do najbardziej wymagających testów oraz analizatorów biochemicznych posiadamy systemy do produkcji wody czystej (klasy 2) i wody ultraczystej (klasy 1).

Systemy oczyszczania wody Adrona są przeznaczone zarówno do ogólnych zastosowań laboratoryjnych takich jak zmywanie i płukanie szkła laboratoryjnego, przygotowanie próbek i odczynników jak również do analiz nieorganicznych i organicznych. Wszystkie klasy czystości wody otrzymywane z systemów oczyszczania wody mają zastosowania w eksperymentach związanych m.in. z biologią molekularną, chromatografią, spektroskopią masową czy analizą DNA/RNA.

Każdy system oczyszczania wody dostępny w naszej ofercie został zaprojektowany w taki sposób, aby w pełni automatycznie dostarczać oczyszczoną wodę wprost do dołączonych zbiorników. Ponadto duża objętość wkładu dejonizacyjnego pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Oprócz tego system wyposażony jest w dwa czujniki jakości wody. Pierwszy z nich kontroluje jakość wody w zbiorniku magazynowym, natomiast drugi czujnik kontroluje jakość wody dostarczaną do dyspensera. Dzięki podwójnej kontroli otrzymywana woda jest pozbawiona zanieczyszczeń (m.in. z bakterii, endotoksyn czy rybonukleaz), które mogłyby negatywnie wpływać na wyniki badań biologicznych. Wbudowana pętla recyrkulacyjna zapewnia stabilną jakość wody premium i umożliwia praktyczną eliminację całkowitego węgla organicznego (TOC).

W celu dobrania odpowiedniego modelu do indywidualnych potrzeb, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami.