Ból i zapalenia

Ból, czyli wszelkiego rodzaju negatywne wrażenie zmysłowe, a także emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców mechanicznych, które mogą przyczyniać się do uszkodzenia tkanki, są z reguły trudne do oszacowania u zwierząt, ponieważ odczuwanie bólu, to wrażenia subiektywne.

Dlatego też Animalab posiada w swojej gamie szeroki zakres systemów przeznaczonych do testowania bólu, które oparte są na analizie zachowania zwierząt (np. poprzez uczenie się reakcji cofania w celu uniknięcia bodźca bólowego).

Zjawiska bólu oraz stanów zapalnych związane są również z pobudzeniem współczulnego układu nerwowego, dlatego wśród mierzonych parametrów fizjologicznych mogą być brane pod uwagę również: przyspieszenie czynności serca czy pomiar ciśnienia tętniczego.

Wśród dostępnych systemów testowych posiadamy urządzenia, które dedykowane są do przeprowadzania takich testów jak:

  • test cofania ogona – To specjalny system do termicznej stymulacji ogona za pomocą podczerwieni (IR), który ma na celu pomiar progu nocyceptywnego na bodziec cieplny. Urządzenie wyposażone jest w automatyczny licznik czasu reakcji z dokładnością do 0,1 sekundy. System przeznaczony jest zarówno dla myszy jak i dla szczurów)

  • test stymulacji twarzoczaszki – To nowatorska metoda polegająca na pomiarze nadwrażliwości zarówno na termiczną jak i mechaniczną stymulację obszaru nerwu trójdzielnego u gryzoni. Urządzenie wyróżnia się wysoką przepustowością, ponieważ może testować aż do 16 zwierząt jednocześnie!

  • test podeszwowy – Urządzenie wyposażone w źródło podczerwieni (IR), które zapewnia dowolną intensywność bodźca (w mW/cm2) w celu pomiaru progu bólowego na podeszwach łap u gryzoni
  • oraz inne urządzenia przeznaczone do testów bólowych termiczne pierścienie gradientowe (TGR), uchwyty Durhama do stymulacji ustno-twarzowej u szczurów, radiometry, rotametry czy baseny to testu Morrisa.

Aby jak najlepiej dobrać odpowiednie urządzenie do swojego testu bólowego, proponujemy skontaktować się bezpośrednio z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy pomogą wybrać odpowiedni system testowy.