Ugo Basile

Test stymulacji twarzoczaski (metoda Fehrenbacher, Henry, Hargreaves)

Kod 31300UB
Test stymulacji twarzoczaszki Ugo Basile to nowa metoda pomiaru nadwrażliwości na termiczną lub mechaniczną stymulację obszaru nerwu trójdzielnego u szczurów. Zwierzęta są trenowane i testowane w swoich standardowych klatkach.
Dowiedz się więcej o produkcie
Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy
  • Testy nocycepcji mechanicznej i termicznej w ramach tego samego eksperymentu
  • Integruje funkcje mózgu wyższego rzędu w pomiarach nocycepcji twarzoczaszki
  • Nienaruszony region wibrysów, test nie wymaga ich golenia
  • Wysoka przepustowość: jednocześnie można badać do 16 zwierząt

Zastosowanie

Problemy z bólem twarzoczaszki są powszechne i obejmują struktury i mechanizmy specyficzne dla nerwu trójdzielnego. Obecnie dostępnych jest kilka metod przedklinicznych badania twarzoczaszki i żadne z nich nie obejmuje równoległego pomiaru stymulacji mechanicznej lub termicznej w ramach tego samego eksperymentu.

Co więcej, podczas gdy większość obecnych testów mierzy niewykształcone zachowania, takie jak wzdrygnięcia lub odruchy wycofania, nowy test stymulacji twarzoczaszki, opracowany przez Fehrenbacher, Henry i Hargreaves, integruje funkcje mózgu wyższego rzędu z pomiarami nocycepcji twarzoczaszki.

To innowacyjne podejście umożliwia wysoce zintegrowane odpowiedzi nocyceptywne na stymulację termiczną lub mechaniczną

Zwierzęta są trenowane i testowane w standardowych klatkach domowych. Testy przeprowadza się w obecności bodźców termicznych lub mechanicznych stykających się z obszarem wibrysowym. Po traktowaniu w celu wywołania nadwrażliwości (np. podwiązanie nerwu trójdzielnego lub wstrzyknięcie) powtarza się próby w celu określenia wpływu leczenia na zachowanie żywieniowe/nagrodę. Czułość testu została udowodniona (Hargreaves i wsp., Ms in prep.) - wywołane stanem zapalnym zmniejszenie zachowań żywieniowych i odwrócenie nadwrażliwości przez miejscowe i ogólnoustrojowe podawanie leków przeciwbólowych. Zachowanie żywieniowe jest silnie skorelowane z mechaniczną lub termiczną nocycepcją twarzoczaszki. Zwierzę musi kontaktować się ze stymulatorem, aby uzyskać dostęp do nagrody żywieniowej.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszych przedstawicieli handlowych lub na stronę Ugo Basile.

Publikacje

Method Paper

  • J.C. Fehrenbacher et alia: “Characterization of a novel orofacial behavioral assay to assess hyperalgesia to thermal and mechanical stimulation”. (submitted).