COVID-19

Systemy badawcze wykorzystywane do badań naukowych nad COVID19 i innymi chorobami zakaźnymi. Produkty i usługi do skutecznej dezynfekcji laboratoriów i pomieszczeń użytku publicznego.