Zwierzęta laboratoryjne

Oferujemy zróżnicowane modele zwierząt laboratoryjnych (myszy, szczury, chomiki, króliki, gerbile, kawia domowa), pomocne przy specjalistycznych badaniach farmakologicznych, toksykologicznych, onkologicznych czy też przy produkcji przeciwciał. Wszystkie zwierzęta hodowane są w standardzie SPF (Specific Pathogen Free) lub SOPF (Specific Opportunistic Pathogen Free). Oferowane zwierzęta laboratoryjne posiadają aktualny certyfikat zdrowotny zgodny z wytycznymi FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations).

Pobierz katalog Charles River na 2023 rok.

Zwierzęta laboratoryjne – zastosowania badawcze

Doświadczenia z użyciem zwierząt laboratoryjnych wykorzystywane są w różnego typu badaniach naukowych, prowadzących do wyników mających zastosowanie w medycynie. Takie eksperymenty mają zastosowanie m.in. w badaniach nad lekami czy szczepionkami, zanim zostaną dopuszczone do testowania w fazie klinicznej, w której substancje podje się ludziom.

Warto pamiętać, że badania na zwierzętach wykonywane są za zgodą Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Gryzonie, na których prowadzone są doświadczenia, nie są przypadkowe, lecz pochodzą ze sprawdzonych hodowli zwierząt laboratoryjnych. AnimaLab współpracuje z uznanymi firmami – korporacją Charles River Laboratories, instytutem badawczym The Jackson Laboratory i firmą genOway.

Do eksperymentów najczęściej wykorzystuje się gryzonie, które cechują się szybkim rozrodem oraz wzrostem, niewielkim rozmiarem, a także dość krótkim cyklem życiowym. Dzięki testom na modelach zwierzęcych, możliwe jest prowadzenie rozwojowych badań pod kątem różnorodnych obszarów terapeutycznych. W zależności od potrzeb JAX/Jackson Laboratory oraz Charles River oferują setki szczepów gryzoni, dedykowanych badaniom na konkretnych płaszczyznach.

 

 

 

 

Czytaj więcej

 

Zwierzęta laboratoryjne wykorzystuje się w badaniach ukierunkowanych na obszary takie jak:

 • onkologia;
 • toksykologia;
 • immunologia i niedobory odporności;
 • choroby metaboliczne;
 • schorzenia autoimmunologiczne i zapalne;
 • choroby układu sercowo-naczyniowego;
 • uszkodzenia układu wzrokowego;
 • choroby rzadkie.

 

Najpopularniejsze modele zwierzęce

W badaniach naukowych stosuje się tzw. modele biologiczne, które odwzorowują stan fizjologiczny bądź chorobowy, pojawiający się w innym organizmie. Dzięki zwierzęcym modelom łatwiejsze staje się badanie procesów biologicznych, np. rozwoju i przebiegu konkretnych jednostek chorobowych, badania przyczyn ich powstawania czy opracowywania strategii terapeutycznych.

Modelami zwierzęcymi w badaniach przedklinicznych często są myszy laboratoryjne, ale też inne gryzonie, w szczególności szczury, chomiki, króliki, gerbile (myszoskoczki), kawie domowe.

U zwierząt laboratoryjnych zmiany chorobowe mogą występować spontanicznie lub być wywoływane celowo. Testy na tego rodzaju modelach stanowią cenne źródło informacji na temat danej jednostki chorobowej.

W najlepszych modelach zwierzęcych przyczyna (etiologia) oraz objawy schorzenia (fenotyp) są podobne do tych, które występują u człowieka. Niekiedy stosuje się system uproszczony, w którym poszczególne części procesu chorobowego są izolowane, a tym samym lepiej poddają się analizie.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę w poprawności badań odgrywa jakość modeli zwierzęcych. Proponujemy okazy podlegające programom:

 • bezpieczeństwa biologicznego;
 • standaryzacji międzynarodowej;
 • właściwej opieki nad zwierzętami;
 • zapewnienia jakości modeli.

Naszym klientom zapewniamy zróżnicowane modele zwierzęce – począwszy od standardowych, poprzez modele określonych chorób, zmodyfikowane genetycznie, aż po te z chirurgicznymi modyfikacjami.

AnimaLab w służbie innowacyjnych rozwiązań badawczych

Od 2004 roku współpracujemy z szeregiem firm biotechnologicznych i farmaceutycznych, jednostkami naukowymi oraz ośrodkami uniwersyteckimi. Dostarczamy nie tylko zwierzęta laboratoryjne, lecz także aparaturę do prowadzenia badań in-vitro oraz in-vivo. Wiemy, że hodowla zwierząt laboratoryjnych jest prostsza, o ile ma się odpowiednio przygotowane, bezpieczne i efektywne modele badawcze.

Wyróżnia nas kompleksowe podejście do obsługi naszych klientów. Oferujemy zarówno usługi badawcze, jak i transport zwierząt laboratoryjnych, prowadzony z wykorzystaniem własnej floty samochodowej, przystosowanej do długodystansowego transportu zwierząt. Zapewniamy przewozy wewnątrz krajów Unii Europejskiej, jak również import spoza Europy.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do współpracy!