Zwierzęta laboratoryjne

Oferujemy zróżnicowane modele zwierząt laboratoryjnych (myszy, szczury, chomiki, króliki, gerbile, kawia domowa), pomocne przy specjalistycznych badaniach farmakologicznych, toksykologicznych, onkologicznych czy też przy produkcji przeciwciał. Wszystkie zwierzęta hodowane są w standardzie SPF (Specific Pathogen Free) lub SOPF (Specific Opportunistic Pathogen Free). Oferowane zwierzęta laboratoryjne posiadają aktualny certyfikat zdrowotny zgodny z wytycznymi FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Associations).

H2 Zwierzęta laboratoryjne – zastosowania badawcze

Doświadczenia z użyciem zwierząt laboratoryjnych wykorzystywane są w różnego typu badaniach naukowych, a przede wszystkim w medycynie i biologii. Takie eksperymenty mają zastosowanie m.in. w badaniach nad lekami czy szczepionkami, zanim zostaną dopuszczone do testowania w fazie klinicznej, w której substancje podje się ludziom.

Warto pamiętać, że badania na zwierzętach wykonywane są za zgodą Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Gryzonie, na których prowadzone są doświadczenia, nie są przypadkowe, lecz pochodzą ze sprawdzonych hodowli zwierząt laboratoryjnych. AnimaLab współpracuje z uznanymi firmami – korporacją Charles River Laboratories oraz instytutem badawczym The Jackson Laboratory.

Do eksperymentów najczęściej wykorzystuje się gryzonie, które cechują się szybkim rozrodem oraz wzrostem, niewielkim rozmiarem, a także dość krótkim cyklem życiowym. Dzięki testom na modelach zwierzęcych, możliwe jest prowadzenie rozwojowych badań pod kątem różnorodnych obszarów terapeutycznych. W zależności od potrzeb JAX/Jackson Laboratory oraz Charles River oferują setki szczepów gryzoni, dedykowanych badaniom na konkretnych płaszczyznach.

 

 

Czytaj więcej Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands. The PhysioSuite is essentially a box that you fill with the modules your research requires. Each module is a separate component that provides a specific function: warming, ventilation, pulse oximetry and CO2 monitoring. Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands. The PhysioSuite is essentially a box that you fill with the modules your research requires. Each module is a separate component that provides a specific function: warming, ventilation, pulse oximetry and CO2 monitoring. Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands. The PhysioSuite is essentially a box that you fill with the modules your research requires. Each module is a separate component that provides a specific function: warming, ventilation, pulse oximetry and CO2 monitoring. Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands. The PhysioSuite is essentially a box that you fill with the modules your research requires. Each module is a separate component that provides a specific function: warming, ventilation, pulse oximetry and CO2 monitoring. Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands. The PhysioSuite is essentially a box that you fill with the modules your research requires. Each module is a separate component that provides a specific function: warming, ventilation, pulse oximetry and CO2 monitoring. Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands. The PhysioSuite is essentially a box that you fill with the modules your research requires. Each module is a separate component that provides a specific function: warming, ventilation, pulse oximetry and CO2 monitoring. Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands. The PhysioSuite is essentially a box that you fill with the modules your research requires. Each module is a separate component that provides a specific function: warming, ventilation, pulse oximetry and CO2 monitoring. Combine the modules you need now and add additional modules later as your research demands.