Serwis autoklawów

Autoklaw jest zwykle "wąskim gardłem" w każdym laboratorium. Chcesz mieć pewność, że będzie pracował bez przerw? Zgłoś się do nas! Jeśli już teraz widzisz, że nie pracuje prawidłowo - kliknij i wypełnij formularz zgłoszenia serwisowego. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik serwisu skontaktuje się, aby omówić możliwości rozwiązania problemu.

Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

Dział Serwisu AnimaLab oferuje kompoletny zakres usług związanych z instalacjami, naprawami, przeglądami i walidacjami autoklawów (procedure IQ / OQ). Posiadamy specjalistyczne narzędzia umożliwiające wykonanie wszystkich niezbędnych testów. 

Autoklawy - podstawowa oferta:

  • sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, 
  • wymiana elementów zużywalnych zgodnie ze specyfikacją producenta,
  • badanie rozkładu temperatur i ciśnienia,
  • przeprowadzenie próby ciśnieniowej oraz asysta serwisu podczas odbioru urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego UDT
  • opracowanie i wystawienie certyfikatu sprawdzenia / walidacji.

Naprawiamy autoklawy różnych producentów. Wypełnij formularz zgłoszenia serwisowego i zgłoś się do nas po wycenę!