ADInstruments

Lt LabStation

Lt LabStation to laboratoryjna platforma edukacyjna, która umożliwia prowadzenie doświadczeń w oparciu o eksperymenty prowadzone w laboratoriach dydaktycznych.

Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

Lt LabStation został opracowany przy użyciu tej samej technologii, co Lt rozwiązanie ADinstruments, do nauki online. Lt LabStation dostarczy Tobie i Twoim studentom nowoczesne doświadczenia w postaci wspaniałego pakietu, który jest intuicyjny, prosty w użyciu i może być z łatwością dostosowany do Twojego stylu nauczania. Lt LabStation daje Ci dostęp do bogatych w multimedia treści edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, a w połączeniu z PowerLab, renomowanym sprzętem do akwizycji danych, daje możliwość rejestracji i analizy danych w czasie rzeczywistym.

Lt LabStation oferuje sporą elastyczność, możesz korzystać z biblioteki ADinstruments profesjonalnie opracowanych treści i eksperymentów oraz dostosować je do własnych ćwiczeń laboratoryjnych. Możesz też tworzyć, edytować i udostępniać swoje własne lekcje online w dowolnym miejscu i czasie używając przeglądarki internetowej, a następnie wyeksportować lekcje, aby studenci mogli z nimi pracować offline w laboratorium.

Kolekcje lekcji w LT LabStation

Konfiguracja kursu LabStation PL.png

Fizjologia zwierząt

Korzystając z Lt LabStation, studenci zoologii i fizjologii mogą badać podstawowe i stosowane koncepcje w neurologii i fizjologii mięśni. Kursy są zaprojektowane z wykorzystaniem popularnych preparatów z owadów, pierścienic, płazów i ssaków.

Biologia

Podstawowe pojęcia z zakresu biochemii, w tym miareczkowanie kwasowo-zasadowe, płynność błony biologicznej, oddychanie komórkowe, spektrofotometria, fotosynteza i wpływ temperatury na działanie enzymów.

Fizjologia ćwiczeń, fizjologia wysiłku

Skorzystaj z Lt LabStation, aby zaprezentować wstępne i zaawansowane koncepcje dla studentów studiów licencjackich z zakresu ćwiczeń i fizjologii sportu. Tematy obejmują metabolizm, wpływ ćwiczeń na układ krążenia i układ oddechowy oraz wydatek energetyczny podczas ćwiczeń.

Fizjologia człowieka

Lt LabStation prowadzi studentów fizjologii przez kursy mające na celu ugruntowanie wiedzy o podstawowych i zaawansowanych koncepcjach z zakresu fizjologii układu sercowo-naczyniowego, fizjologii układu oddechowego, neurofizjologii, fizjologii mięśni, trawienia oraz równowagi nerek i wody.

Neuronauki

Zaawansowane i wstępne eksperymenty mające na celu nauczenie studentów funkcji nerwów ośrodkowych i obwodowych, aktywności mózgu przy użyciu metod nieinwazyjnych (EEG i wizualnie wywołane potencjały) oraz wewnątrzkomórkowych i zewnątrzkomórkowych potencjałów czynnościowych.

Farmakologia

Zależności dawka-odpowiedź i koncepcje wiązania ligand-receptor, zademonstrowane na kursach praktycznych z wykorzystaniem izolowanego jelita krętego, nasieniowodu i tkanki mięśni gładkich naczyń krwionośnych.

Psychofizjologia

Szczegółowe protokoły do ​​badania pojęć w psychofizjologii, w tym biofeedback, warunkowanie klasyczne, odpowiedź elektrodermalna, percepcja, czas reakcji i błąd psychologiczny.

Lt LabStation przepływ pracy.png

Wypróbuj bezpłatnie 30-dniową wersję Lt LabStation!

LabStation 30-day free trial.png