Genetyka - Program stabilności genetycznej (GSP) opatentowany przez JAX™

Skuteczne zapobieganie efektu kumulacyjnego dryfu genetycznego w szczepach JAX

Ten unikalny Program GSP opatentowany przez Jackson Laboratory składa się z następujących elementów:

  1. Utworzenie obszernego zapasu kriokonserwowanego surowca dla każdego szczepu;
  2. Izolacja kolonii podstawowych, a także utrzymywanie linii przez chów wsobny tylko przez pięć pokoleń, aż do momentu odświeżenia szczepu za pomocą materiału kriogenicznego;
  3. Utrzymywanie dużych i niezależnych kolonii przeznaczonych do dalszej ekspansji oraz produkcji, które są otrzymywane bezpośrednio z kolonii rodowodowych. Te następnie są dystrybuowane przez The Jackson Laboratory oraz przez Charles River w Europie i Japonii.

Co ważne, pokolenia pomiędzy szczepami kriokonserwowanymi, a myszami przeznaczonymi do dalszej dystrybucji są ograniczone do minimum, aby zapobiec akumulacji wszelkich mutacji, które są powodowane przez dryf genetyczny. Więcej informacji na stronie www.jax.org/gsp.

Obecnie, szereg szczepów wsobnych jest zarządzanych przy zastosowaniu protokołów Programu GSP:

Zapobieganie występowaniu kumulacyjnego dryfu genetycznemu w tych szczepach jest szczególnie istotne, ponieważ linie te zostały całkowicie lub częściowo zsekwencjonowane:

  • Szczep C57BL/6J został całkowicie zsekwencjonowany przez Mouse Genome Sequencing Consortium (Waterston et al. 2002);
  • oraz linie 129S1/SvImJ, BALB/cByJ, C3H/HeJ, DBA/2J, FVB/NJ, NOD/ShiLtJ,
  • a także dziewięć innych szczepów myszy JAX®, które zostały zsekwencjonowane przez National Institute of Environmental Health Sciences Resequencing Project (Frazer et al. 2007) .

Regularne „odświeżanie” zmutowanych kolonii poprzez okresowe krzyżowanie wsteczne z wsobnymi szczepami GSP zapewnia, że tło genetyczne tych zmutowanych kolonii pozostaje genetycznie podobne do rodzicielskiego (wsobnego), a także do innych zmutowanych szczepów utrzymywanych w podobny sposób w zasobach JAX.