JAX

Mysz C57BL/6J (JAX™)

Kod 2498079-86
Standardowy i wielofunkcyjny model JAX. Wykorzystywany w badaniach otyłości indukowanej dietą, rozwoju modeli transgenicznych/knockout i immunologii.
Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

Nomenklatura: C57BL/6J

Hodowla: Krewniacza

Pochodzenie: Szczep rozwinięty w 1921 przez C.C. Little, ze skrzyżowania samicy N.57 z samcem N.52 pochodzących z komercyjnej hodowli Miss Abby Lathrop. Wprowadzony do The Jackson Laboratory w 1948r., jako F22, następnie do Charles River France w 1981 i Charles River UK w 2004. Hodowane przez Charles River na wyłącznej licencji The Jackson Laboratory i z zachowaniem systemu zarządzania genetycznego.

C57BL/6J jest najpowszechniej stosowanym szczepem wsobnym i pierwszym, którego genom zsekwencjonowano. Chociaż szczep ten jest oporny na wiele nowotworów, stanowi dozwolone tło dla maksymalnej ekspresji większości mutacji. Myszy C57BL/6J są odporne na audiogenne napady padaczkowe, mają stosunkowo niską gęstość kości i wykazują utratę słuchu związaną z wiekiem (myszy są homozygotami Cdh23ahl Są również podatne na otyłość wywołaną dietą, cukrzycę typu 2 i miażdżycę tętnic. Makrofagi z tego szczepu są odporne na działanie śmiertelnej toksyny wąglika.

Kolor sierści: Czarny

Kod szczepu: 632

Zastosowania badawcze: Uniwersalny, wielofunkcyjny model; otyłość indukowana dietą, rozwój modeli transgenicznych/knockout, badania bezpieczeństwa i skuteczności, immunologia.

Kod szczepu JAXTM: 000664

Więcej informacji o szczepie:

Ważne: Tylko The Jackson Laboratory oraz Charles River Europe i Charles River Japan utrzymują kolonie szczepów myszy JAX™, które są pozyskane z rodowodowych myszy z The Jackson Laboratory i do których wtórnie, rutynowo wprowadzane są rodowodowe myszy w celu stabilizacji integralności genetyczne i fenotypu tego szczepu.

JAX™ jest marką handlową The Jackson Laboratory zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Charles River Laboratories jest oficjalnym dystrybutorem myszy JAX w Europie. Kliknij i przeczytaj więcej.

Kraje pochodzenia: Niemcy, UK, Francja

Monitoringi zdrowia: Używając nomenklatury znajdź szczep na stronach pod poniższymi linkami

Uwaga: oferujemy również myszy C57BL/6J o statusie zdrowotnym SOPF.

*Zdjęcia prezentowane dzięki uprzejmości Charles River