Klatki - Wyposażenie w konwencjonalnej zwierzętarni - plastikowe klatki dla zwierząt laboratoryjnych i ich eksploatacja

Plastikowe klatki dla zwierząt laboratoryjnych są produkowane z poliwęglanu i polisuflonu. Jakie są podstawowe właściwości tych materiałów, jak myć i sterylizować plastikowe klatki dla zwierząt?

Plastikowe klatki wykonane są z najwyższej jakości tworzyw sztucznych. Mogą one być czyszczone w autoklawie, są w pełni przejrzyste i nie blakną. Wykorzystanie plastikowych klatek stało się standardem w branży badań na zwierzętach laboratoryjnych.

Wybór materiału na plastikową klatkę

Jeśli chcesz dokonać wyboru między klatkami z poliwęglanu lub polisulfonu wyłącznie z punktu widzenia kosztów, musisz wziąć pod uwagę, że różnica kosztów między poliwęglanem a polisulfonem wynosi jak 1:3. Dlatego inwestycja w polisulfon może być uzasadniona, jeśli żywotność polisulfonu jest trzy razy dłuższa niż żywotność poliwęglanu. Przy trwałości klatki z poliwęglanu wynoszącej około 2 lata, przejście na polisulfon zacznie być uzasadnione ekonomicznie po 6-ciu latach. Może to być uznane za zrównoważoną inwestycję. Jednak jeśli trwałość twoich klatek z poliwęglanu wynosi 5 lat, polisulfon będzie ekonomiczny dopiero po 15 latach. Należy jednak uznać to za inwestycję ryzykowną ze względu na nowe osiągnięcia w branży.

Ogólne wytyczne dotyczące mycia i sterylizacji plastikowych klatek dla zwierząt laboratoryjnych

Poliwęglan

Podczas sterylizacji klatek zwierzęcych wykonanych z poliwęglanu plastik może zostać uszkodzony, jeśli na powierzchni znajdują się alkaliczne pozostałości środka czyszczącego lub zaschnięta zmiękczona woda. W konsekwencji, wszelkiego typu pozostałości muszą być całkowicie usunięte przez spłukanie świeżą, wolną od alkaliów wodą. Stosowanie kwaśnego roztworu wspomagającego płukanie może zapobiec niszczeniu materiału. Jeśli zabrudzone klatki zostaną wysterylizowane w autoklawie przed czyszczeniem, poliwęglan zostanie uszkodzony. Poliwęglanowe butelki do picia są na ogół myte w procesie czyszczenia środkiem kwasowym, a na koniec dobrze wypłukane. Ponieważ butelki są z reguły napełniane wodą natychmiast po oczyszczeniu, nie jest wymagane stosowanie środków płuczących.

Polisulfon

Klatki zwierzęce wykonane z polisulfonu są chemicznie bardziej odporne niż te, wykonane z poliwęglanu, a zatem pozwalają na autoklawowanie z zabrudzonymi ściółkami. Niemniej jednak, środki płuczące powinny być ostrożnie dobierane. Działanie niektórych środków powierzchniowo czynnych często używanych w środkach czyszczących i płynach do płukania, może spowodować uszkodzenia w postaci pęknięć naprężeniowych po sterylizacji w autoklawie.

Mycie klatek zwierząt laboratoryjnych

Używaj zmiękczonej wody. Plastikowe klatki powinny być myte w temperaturze max. 55˚C. Płukanie i neutralizowanie środków czyszczących podczas krótkiego czasu może być wykonane w około 80˚C. Detergenty o silnych właściwościach zasadowych są bardziej skuteczne w usuwaniu pozostałości organicznych. Jednak, gdy mają kontakt
z poliwęglanem spowodują korozję lub hydrolizę. Dlatego też alkaliczny detergent powinien zostać zneutralizowany. Kwasowe detergenty mogą być stosowane w przypadku zmywania moczu lub użycia twardej wody. W większości przypadków nie ma potrzeby ich neutralizowania. Detergenty alkaliczne nie powinny być stosowane w przypadku mycia ręcznego, szczególnie w przypadku zanurzania klatek w pojemniku do wstępnego moczenia.

Autoklawowanie klatek dla zwierząt

Upewnij się, że na powierzchni nie pozostały resztki detergentu i kwaśnego płynu do płukania; proces autoklawowania będzie powodował spieczenie pozostałości, co może wywołać chemiczne uszkodzenia i utratę przezroczystości plastiku. Autoklawuj tak krótko, jak to tylko możliwe. Zalecany minimalny czas cyklu to 20 minut w temperaturze 121˚C. Nie układaj więcej niż 10 klatek jedna w drugą. Jeśli zdecydujesz się nie myć klatek przed sterylizacją w autoklawie, musisz zdawać sobie sprawę, że resztki pokarmu i ściółki mogą uwalniać szkodliwe substancje po podgrzaniu. Może to spowodować pęknięcie plastiku. Jeśli potrzebujesz autoklawować klatki razem ze ściółką, użyj wysokiej jakości ściółki.

Dezynfekcja plastikowych klatek

Nie podgrzewaj klatek ani butelek zawierających środek dezynfekcyjny. Sprawdź u dostawcy/producenta, jaki preparat nadaje się do dezynfekcji klatek.

Odporność termiczna materiałów poliwęglanowych i polisulfonowych.*

  Temperatura autoklawowania Max. temperatura sterylizacji Autoklawowanie Promieniowanie gamma Gaz Sterylizacja sucha Dezynfekcja
Poliwęglan PC 120 ˚C 138˚C -
Polisulfon PSU 134 ˚C 165˚C -
  • Maks. poziom temperatury: w tej temperaturze stały kawałek tworzywa sztucznego ugnie się pod ciśnieniem
    66 psi (4,5 bar). Dlatego nie zaleca się ekspozycji klatek na takie temperatury.
  • Autoklawowanie: w ciągu 20 minut w temperaturze 120˚C. Zdecydowanie zaleca się czyszczenie i płukanie klatek zmiękczoną wodą przed sterylizacją w autoklawie, aby zapobiec wpływowi niektórych substancji chemicznych na plastyczność klatek.
  • Promieniowanie: naświetlanie promieniami gamma 25 kGy
  • Gaz: tlenek etylenu, nadtlenek wodoru, formaldehyd
  • Dezynfekcja: formalina, etanol, formaldehyd, chlorek benzalkoniowy
Odporność chemiczna materiałów poliwęglanowych i polisulfonowych.*
  Kwasy rozcieńszone Zasady Estry Utleniacze, silne
Poliwęglan PC Doskonała Słaba Słaba Słaba
Polisulfon PSU Doskonała Słaba Słaba Słaba
  • Doskonała: brak uszkodzeń po 30 dniach stałej ekspozycji.
  • Słaba: może nastąpić natychmiastowe uszkodzenie; poważne pękniecie, tworzenie się rys, utrata wytrzymałości, odbarwienie i deformacja.

*Powyższe informacje są tylko wskazówkami, bazującymi na ogólnie dostępnej wiedzy.