Klatki - Analiza wykorzystania klatek jednorazowego użytku

Wszystkie zalety systemu EasyCage - klatek jednorazowych

Ekonomia vs. operacyjność vs. zarządzanie ryzykiem zdrowotnym vs. środowisko - wszystkie aspekty korzystania z jednorazowych klatek dla zwierząt laboratoryjnych

Zalety jednorazowych klatek systemu EasyCage są już dobrze znane:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego oraz zmniejszenie możliwości powstawania zanieczyszczenia krzyżowego
 • Znaczące zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na sprzęt oraz konserwację poprzez wyeliminowanie konieczności mycia i autoklawowania systemów oraz powierzchni
 • Znaczne ograniczenie czynności związanych z myciem i przygotowaniem klatek: systemy EasyCage są dostarczane w podwójnych workach, sterylizowane UV i są gotowe do użycia w zwierzętarni
 • Eliminacja kosztów operacyjnych związanych ze zużyciem wody oraz energii elektrycznej
 • Możliwość doposażenia regałów NexGen, w których można umieszczać zarówno klatki nadające się do mycia jak i klatki do jednorazowego użytku
 • Możliwość przygotowania szybkich i odpowiednich planów awaryjnych na wypadek klęsk żywiołowych lub awarii pomieszczeń

Obecne inwestycje kapitałowe oraz biologiczne bezpieczeństwo pracy, to niewątpliwie prawdziwe wyzwania. Stosunek zysków do strat klatek jednorazowych stanowi bardzo interesującą alternatywę, ponieważ rozwiązuje większość z powyższych problemów.

Jako dowód można podać fakt, że ze względu na ograniczenia inwestycyjne, firmy biotechnologiczne wykorzystują zazwyczaj materiały oraz sprzęt jednorazowego użytku. Z drugiej strony, w obliczu ograniczeń regulacyjnych w zakresie sterylizacji, a także ze względu na wysokie koszty, szpitale już dawno zrezygnowały z autoklawowania i wybrały urządzenia medyczne jednorazowego użytku. Nawet w ramach osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, ze względu na stosunek zysków do strat, szpitale nie kwestionują stosowania jednorazowych sprzętów, ale raczej skupiają się na zarządzaniu rozwiązaniami w zakresie sortowania oraz utylizacji odpadów.

W odniesieniu do zwierzętarni w kwestii aspektu ekologicznego, nie ma w rzeczywistości ogólnej zasady ustalającej co bardziej sprzyja środowisku: czy systemy klatek jednorazowych czy system klatek wielokrotnego użytku, wymagające mycia i sterylizacji. Ślad węglowy jest zależny od danego obiektu i musi być oceniany w zależności od kryteriów, które są specyficzne dla każdego z nich, przede wszystkim:

 • Ilość klatek
 • Wykorzystywanie butelek lub automatycznego systemu nawadniania
 • Częstotliwość wymiany klatek
 • Ilość oraz rodzaj zmywarek (zużycie wody, prądu oraz detergentów)
 • Ilość autoklawów (zużycie wody oraz prądu)
 • Gospodarka zarządzania odpadami
 • Położenie geograficzne (koszty transportu do i ze zwierzętarni).

W niektórych przypadkach, klatki jednorazowe są już w 100% bardziej korzystnym rozwiązaniem tj. w obszarach kwarantanny, w badaniach BSL-2, w budynkach satelitarnych zwierzętarni, a w przypadku planowania awaryjnego (np. przerwa w dostawie prądu lub przestój w umywalni), to suma odpadów pozostaje bardzo niska.

Firma Allentown zawsze stara się oferować najlepsze rozwiązania dla zwierzętarni. Jesteśmy pewni, że system klatek jednorazowych może rozwiązać szereg istotnych problemów jakie spotykamy w laboratoriach przeznaczonych dla zwierząt. I był to główny powód dla którego Allentown opracował system  EasyCage. Rozwiązanie to oferuje maksymalną elastyczność (ekonomiczną oraz operacyjną), dzięki możliwości pomieszczenia na regałach NexGen IVC zarówno klatek wielokrotnego użytku jak i jednorazowych.

Co więcej, elementy systemu EasyCage można w pełni poddać recyklingowi. Ze względu na fakt, że obecne zakłady przetwarzania odpadów są w stanie poddać recyklingowi jedynie część plastiku, to rozwiązanie to nie jest jeszcze w 100% ekologiczne. Jednak dzięki swojej gotowości do wspierania zrównoważonego rozwoju oraz redukcji gazów cieplarnianych, rząd europejski przedstawił niedawno swoją strategię, której celem jest umożliwienie recyklingu do 100% odpadów z tworzyw sztucznych do 2025 r. Strategia ta pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić stosunek korzyści do ryzyka dla sprzętów jednorazowych, co jest niezmiernie istotne w takich dziedzinach jak zdrowie czy badania biomedyczne. Systemy EasyCage będą wtedy najkorzystniejszą opcją ze względu na ekonomiczność oraz obsługę, ale również dla bezpieczeństwa przy jednoczesnym niewielkim wpływie na środowisko.

W międzyczasie firma Allentown stara się znaleźć rozwiązania akceptowalne zarówno dla ekologii jak i opłacalne od względem ekonomicznym w różnych sytuacjach.