Klatki - Ile zwierząt laboratoryjnych może być przetrzymywanych w klatce?

Dyrektywa 2010/63 / UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące umieszczania zwierząt laboratoryjnych w klatkach o różnej wielkości. Poznaj kluczowe informacje na temat wymagań dotyczących wielkości klatek dla zwierząt laboratoryjnych.

Jak duże klatki są potrzebne do przetrzymywania zwierząt laboratoryjnych? Które parametry klatek są ważne w aspekcie przetrzymywania zwierząt? Poniżej prezentujemy dane dotyczące wymiarów klatek używanych do przetrzymywania zwierząt podczas eksperymentów, na podstawie Dyrektywy 2010/63/EU o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Oryginalny, pełny tekst znajduje się tutaj. Zobacz poniższe podstawowe parametry dotyczące klatek dla myszy, szczurów, chomików, świnek morskich i królików. Sprawdź także naszą ofertę klatek konwencjonalnych i systemów klatek indywidualnie wentylowanych (IVC).

Klatki dla myszy laboratoryjnych

Waga myszy (g) Powierzchnia podłogi / zwierzę (cm2) Minimalna powierzchnia w klatce (cm2) Minimalna wysokość w klatce (cm)
do 20 60 330 12
ponad 20 do 25 70 330 12
ponad 25 do 30 80 330 12
ponad 30 100 330 12

Klatki dla szczurów laboratoryjnych

Waga szczura (g) Powierzchnia podłogi / zwierzę (cm2) Minimalna powierzchnia w klatce (cm2) Minimalna wysokość w klatce (cm)
do 200 200 800 18
ponad 200 do 300 250 800 18
ponad 300 do 400 350 800 18
ponad 400 do 600 450 800 18
ponad 600 600 1500 18

Klatki dla chomików

Waga chomika (g) Powierzchnia podłogi / zwierzę (cm2) Minimalna powierzchnia w klatce (cm2) Minimalna wysokość w klatce (cm)
do 60 150 800 14
ponad 60 do 100 200 800 14
ponad 100 250 800 14

Klatki dla świnek morskich

Waga (g) Powierzchnia podłogi / zwierzę (cm2) Minimalna powierzchnia w klatce (cm2) Minimalna wysokość w klatce (cm)
do 200 200 1800 23
ponad 200 do 300 350 1800 23
ponad 300 do 450 500 1800 23
ponad 450 do 700 700 2500 23
ponad 700 900 2500 23

Klatki dla królików

Waga królika (kg) Powierzchnia podłogi / zwierzę (cm2) Minimalna powierzchnia w klatce (cm2) Minimalna wysokość w klatce (cm)
mniej niż 3 3500 800 45
od 3 do 5 4200 800 45
ponad 5 5400 800 60

Zapoznaj się z naszą ofertą klatek konwencjonalnych oraz systemów indywidualnie wentylowanych IVC.