Genetyka - Strategie minimalizacji dryfu genetycznego i maksymalizacji powtarzalności eksperymentalnej w badaniach na myszach

Jak ważna jest stabilność genetyczna w badaniach na myszach? Przeczytaj o najlepszych praktykach i metodach zarządzania koloniami, które mogą ograniczyć dryf genetyczny.

Dryf genetyczny występuje w każdej niezależnej kolonii hodowlanej myszy laboratoryjnych i może negatywnie wpłynąć na odtwarzalność eksperymentów i wnioski naukowe. Spontaniczne mutacje spowodowane dryfem genetycznym mogą pozostać nierozpoznawane przez lata, dopóki nie zostaną rozwiązane konkretne pytania badawcze, które zależą od takich mutacji. Chociaż nie można tego całkowicie powstrzymać, dryf genetyczny i wpływ na odkrycia naukowe można zminimalizować poprzez ostrożne i przemyślane praktyki zarządzania koloniami. Ponieważ poszczególne kolonie hodowlane myszy mogą różnić się wielkością i strategiami zarządzania, stosowanie pełnej i dokładnej nomenklatury szczepów myszy, w tym oznaczanie podszczepów, przynosi korzyści całemu środowisku naukowemu.

Przeczytaj całą publikację dr Janine Low-Marchelli, Senior Technical Information Scientist, The Jackson Laboratory.

  • Znaczenie stabilności genetycznej w badaniach na myszach
  • Jak powstaje dryf genetyczny i jego występowanie w koloniach myszy
  • Wskazania, że wystąpił dryf genetyczny: oznaczenia podszczepów
  • Tło genetyczne wpływa na wnioski z badań
  • Praktyki zarządzania koloniami, które ograniczają dryf genetyczny
  • Weryfikacja tła genetycznego
  • Zaawansowane metody ograniczania dryfu genetycznego
  • Program stabilności genetycznej (GSP) dla najpowszechniejszych szczepów wsobnych „J”
  • Myszy JAX™ wyhodowane przez Charles River w Europie i Japonii

Pobierz: