Monitoring zdrowia zwierząt SENTINEL w systemach klatek indywidualnie wentylowanych IVC

Określone czynniki chorobotwórcze (zakażające) w klatkach nie są łatwo wykrywane przez zwierzęta wskaźnikowe mające kontakt z zanieczyszczoną ściółką. Metoda, w której wykorzystywane są zwierzęta wskaźnikowe może być słabym indykatorem zakażonego regału na którym przebywały zwierzęta. W oparciu o badania przeprowadzone w firmie Charles River i przy współpracy z firmą Allentown, stworzono test PCR próbek pyłu wydalanego wraz z powietrzem (Exhaust Air Dust - EAD™) zebranych z jednostki Sentinel™ firmy Allentown.

Nauka i technologia

Pomysł połączenia metody testowania EAD™ PCR z unikalną jednostką wychwytującą próbki został zrealizowany dzięki współpracy z firmą Allentown. Wskaźnik Sentinel™ firmy Allentown jest rewolucyjnym, nowym rozwiązaniem ochrony grupy zwierząt. W łatwy sposób integruje się z komorami powietrza naporowego (plenum), systemu klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) firmy Allentown. Zapewnia to bardziej skuteczne podejście do badania przesiewowego (scriningu) patogenów w kolonii gryzoni utrzymywanych w systemie IVC (klatek indywidualnie wentylowanych). Dodatkowo zmniejsza nakłady pracy i koszty związane z utrzymaniem zwierząt wskaźnikowych (sentinels) z zanieczyszczoną ściółką.

Firmy Charles River i Allentown przeprowadziły badania, które miały na celu zademonstrowanie dowodów efektywności wskaźnika Sentinel™. Proces badań obejmował porównanie (w odniesieniu do szeregu czynników chorobotwórczych), metody testowania EAD™ PCR wskaźnika Sentinel™ z tradycyjnymi metodami testowania, opartymi na detekcji w zanieczyszczonej ściółce. Wyniki badań wskazały wykrywalność wspomnianych czynników chorobotwórczych metodą EAD PCR na wskaźniku Sentinel™ . Wcześniej były one słabo lub wcale niewykrywalne w oparciu o metodę z wykorzystaniem zwierząt wskaźnikowych na zanieczyszczonej ściółce (tabela poniżej).

Korzyści z testowania [wskaźników] Sentinel™ metodą PCR firmy Charles River

  • Kwalifikowany proces ekstrakcji testu PCR zaprojektowany specjalnie dla jednostki [wskaźnika] Sentinel™
  • Dostęp do liderów przemysłowych w nadzorze zdrowotnym zwierząt i testowaniu diagnostycznym PCR
  • Bardziej czuła i swoista metoda niż metoda oparta na zanieczyszczonej ściółce
  • Zmniejsza ilościowe zapotrzebowanie na zwierzęta wskaźnikowe.

Podsumowanie grup czynników wykrytych za pośrednictwem metody opartej na zanieczyszczonej ściółce versus EAD™ PCR na wskaźniku Sentinel™.

Grupa czynników Metoda oparta na zabrudzonej ściółce Metoda SentinelTM PCR
Protozoa 10% pozytywnych 100% pozytywnych
Roztocza  i owsiki 6,3% pozytywnych 100% pozytywnych
Bakterie 21,4% pozytywnych 85,7% pozytywnych
Wirusy 31,3% pozytywnych 100% pozytywnych
Średnia wszystkich  czynników 17,25% pozytywnych 96,4% pozytywnych

Uwaga: Dane reprezentują 5% symulowanej częstości występowania

Program

Po zintegrowaniu wskaźnika Sentinel™ z regałem firmy Allentown należy pozwolić, aby wskaźnik gromadził pył znajdujący się w odprowadzanym powietrzu przez określony czas. Okres czasu powinien odpowiadać stosowanemu przez użytkownika regularnemu interwałowi monitorowania stanu zdrowia (np. 3 miesiące). W określonym terminie sprawdzamy regał, wówczas usuwamy z niego materiał zebrany przez wskaźnik Sentinel™, umieszczamy go w pojemniku na próbki i wysyłamy do firmy Charles River w celu przeprowadzenia testów. Dostarczenie próbek można zaplanować online na platformie zarządzającej LTM™ Charles River (Laboratory Testing Management™ - zarządzanie testami laboratoryjnymi). Użytkownik ma do wyboru standardowe panele PRIA. Panele niestandardowe są dostępne na życzenie. Nasi eksperci mogą pomóc w określeniu częstości programu i idealnych profili testowania.

allentown_sentinel_instrukcja_en.jpg

Przykładowe programy zostały wymienione poniżej.

Rodzaj programu 3 miesiąc 6 miesiąc 9 miesiąc 12 miesiąc
Monitoring na poziomie plenum w regale ST ST ST ST
Monitoring na poziomie regału ST S ST S

ST= test PCR próbek pyłu wydalanego wraz z powietrzem (Exhaust Air Dust - EAD™)* na filtrze Sentinel™.

S= monitorowanie z wykorzystaniem zwierząt wskaźnikowych metodami tradycyjnymi (tj. serologii, PCR, badania przesiewowego całego zwierzęcia)

* próbki kału zbierane od gryzoni przebywających w regale lub od zwierząt wskaźnikowych, mogą być łączone w jedną próbkę z próbkami EADTM.

Opracowanie programu

Nie wszystkie pomieszczenia laboratoryjne dla zwierząt są takie same. Bardzo często wymagają programu monitorowania stanu zdrowia, zaprojektowanego w odniesieniu do specjalnej listy wykluczeń czynnika zakaźnego danej instytucji, protokołów badań lub różnego rodzaju protokołów wykorzystywanych zwierząt doświadczalnych. Nasie eksperci współpracując bezpośrednio z użytkownikiem opracują dopasowany dla klienta program monitoringu stanu zdrowia, który spełni oczekiwane możliwości budżetu zwierzętarni.

Opracowanie programu może obejmować:

  • konsultacje oceniające ocenę ryzyka bezpieczeństwa biologicznego
  • ocenę aktualnego procesu monitorowania stanu zdrowia (HM)
  • szkolenie i edukację zapobiegawczą
  • konsultacje dotyczące projektowania infrastruktury.