Anestezja, eutanazja zwierząt

Często w eksperymentach przeprowadzanych na zwierzętach laboratoryjnych konieczne jest wykonanie operacji lub innych, inwazyjnych procedur, które mogą być bolesne dla zwierzęcia. Prawidłowa anestezja zwierząt, czyli znieczulenie, to niezbędna procedura pozwalająca na bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie operacji lub innego, potencjalnie bolesnego zabiegu medycznego.

Wybór odpowiedniego systemu do anestezji zwierząt jest koniecznością nie tylko ze względów etycznych, ale przede wszystkim praktycznych, ponieważ jest to jeden z warunków odpowiadających za przeżycie zwierzęcia oraz pomyślnej realizacji zaplanowanego eksperymentu.

W anestezjologii zwierząt laboratoryjnych takich jak myszy, szczury, świnki morskie czy króliki można stosować cały szereg produktów przeznaczonych do znieczulenia. Bardzo częstym wyborem są wziewne podania gazowych środków znieczulających, takich jak izofluran czy dwutlenek węgla.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla personelu, zalecamy stosowanie specjalnych maseczek anestetycznych dla zwierząt, które dobrze uszczelniają i zapobiegają wydostawania się anestetyków do otoczenia a także filtrów końcowych do gazów anestetycznych.

Eutanazja to pojęcie oznaczające łagodną śmierć jako akt humanitarnego uśmiercenia przy ograniczeniu do minimum bólu, strachu oraz dyskomfortu zwierzęcia. Bardzo istotne jest, aby środki stosowane do eutanazji powinny w szybki i bezbolesny sposób pozbawić zwierzę świadomości, niwelując tym samym niepokój oraz strach.

Nasze systemy do eutanazji zwierząt laboratoryjnych, to nowoczesne zestawy zgodne z najnowszymi dyrektywami bioetycznymi, a dzięki bardzo dokładnej kalibracji, ilość zużywanego dwutlenku węgla jest niewielka. Co więcej, system nie wymaga stosowania dodatkowych i kosztownych absorberów CO2.

Dzięki naszym precyzyjnym systemom do anestezji oraz eutanazji zwierząt, możliwe jest zmniejszenie zużycia anestetyków wziewnych do minimum. Przynosi to korzyści nie tylko dla zwierząt podczas wykonywania zabiegów, ale również wpływa na obniżenie poziomu gazów w salach operacyjnych, zmniejsza to ryzyko narażenia pracowników na opary środków znieczulających oraz pozwala zmniejszyć koszty zakupów gazów anestetycznych.

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele systemów przeznaczonych do bezpiecznej anestezji oraz eutanazji zwierząt, m.in.:

  • Kompaktowe aparaty do znieczulenia weterynaryjnego wyposażone w precyzyjne parowniki środków znieczulających SomnoFlo - niskoprzepływowe, najbardziej minimalizujące zużycie gazów anestetycznych, ultraoszczędne i kompatkowe
  • Systemy do anestezji zwierząt SomnoSuite o niskim przepływie gazu anestetycznego oraz wbudowaną pompą strzykawkową do dokładnego podania znieczulenia
  • Zestawy do intubacji dotchawiczej dla myszy i szczurów
  • Zestaw PhysioSuite łączący kilka modułów, które zapewniają: ogrzewanie, wentylację, pulsoksymetrię oraz monitorowanie CO2
  • System do eutanazji z jedną lub dwoma komorami, do których mieszczą się klatki dla myszy czy szczurów
  • System do eutanazji z wykorzystaniem klatek domowych IVC