Charles River Laboratories

Szczur Wistar Furth

Dobry model zwierzęcy macrothrombocytopenii, białaczki, padaczki, modelu ludzkiej prolaktynemii i raka gruczołu mlekowego.

Dowiedz się więcej o produkcie
Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

Nomenklatura: WF/IcoCrl

Pochodzenie: Szczep rozwinięty przez Furtha w Roswell Park Memorial Institute, Bufallo, Nowy Jork, USA. Zapoczątkowany w 1945 z komercyjnej kolonii szczurów Wistar. Nabyty przez Charles River Laboratories z Microbiological Associates, Bethesda, Maryland, USA. Wprowadzony do Charles River France w 1970 r.

Kolor sierści: Biały (albino)

Zastosowania badawcze: Oporny na chroniczne choroby nerkowe, nadaje się do testów karcynogenności. Dobry model zwierzęcy macrothrombocytopenii, białaczki, padaczki, modelu ludzkiej prolaktynemii i raka gruczołu mlekowego. Zapadalność na nowotwór przysadki u 38% szczurów w ciągu 10 miesięcy, wzrost do 69% w wieku od 28 do 32 miesięcy. Większa u samic (71%) niż u samców (35%). MHC HAPLOTYP RT1u

Model Wistar Furth jest krioprezerwowany.

Do pobrania