Charles River Laboratories

Charles River Laboratories

Oferta Charles River

Charles River oferuje szeroki zakres produktów i usług, z których mogą Państwo skorzystać w przebiegu badań biomedycznych. Specjalizuje się w:

  • tworzeniu i hodowli modeli zwierząt laboratoryjnych
  • serwisie chirurgicznym
  • serwisie diagnozującym modele zwierzęce/monitoringu zdrowia zwierząt laboratoryjnych
  • serwisie modeli inżynierii genetycznej.

Obecnie Charles River działa w 12 krajach na świecie, posiada 6 zwierzętarni w Europie.

W międzynarodowej nomenklaturze, szczepy hodowane przez Charles River opisywane są symbolem Crl.

Misja i cele działalności Charles River

  • dążenie do jak najwyższej jakości produktów i usług
  • bezpieczeństwo biologiczne i dobro zwierząt
  • standaryzacja modeli zwierząt we wszystkich zwierzętarniach Charles River
  • porównywalność badań prowadzonych na zwierzętach Charles River na całym świecie

Historia Charles River

Charles River zostało założone w 1947 roku przez weterynarza dr Henry’ego Fostera w Massachuset w Stanach Zjednoczonych. Początkowo hodował szczury, dostosowując je do aktualnych potrzeb środowiska naukowego i rozwijając standardy hodowli. Po uzyskiwaniu kolejnych dotacji na rozbudowę i doskonalenie procedur hodowli, Foster przekształcił Charles River w komercyjną firmę hodującą gryzonie na potrzeby rozwijającego się rynku biomedycznego.

W 1966 roku Charles River stał się międzynarodową firmą, otworzył swoją filię we Francji, która wówczas hodowała 12 000 gryzoni w ciągu tygodnia.

Do 2010 r. Charles River utworzył zwierzętarnie w Niemczech, Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Japonii oraz rozwinął sieć laboratoriów i zwierzętarni w Stanach Zjednoczonych.

AnimaLab jest wyłącznym dostawcą produktów i usług Charles River w Polsce od 2004 r. Od stycznia 2017 r. jest oficjalnym dystrybutorem Charles River także na Węgrzech i w Rumunii oraz dostarcza zwierzęta laboratoryjne do krajów bałtyckich.

www.criver.com

Pobierz katalog Charles River na 2022 rok: