Neurostar

Robot stereotaktyczny z systemem do wiercenia i iniekcji

Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

Wysokoprzepustowy robot z wiertarką i iniektorem do automatycznego wiercenia i następującej po nim precyzyjnej iniekcji bez konieczności wymiany narzędzi na manipulatorach ramy stereotaktycznej. Po załadowaniu strzykawki można wykonywać inikecje u następnych zwierząt bez rekalibracji ustawień. Oprogramowanie prechowuje w pamięci zdefiniowane protokoły zabiegów.

Integracja z atlasem mózgu, intuicyjna obłsuga oprogramowania i korekta ustawień manipulatorów gwarantują, że wszystkie procedury są wykonane prezcyzyjnie i efektywnie. Zaoszczędza to czas, ilość wykorzystanych zwierząt w eksperymencie oraz wydatki ponoszone na badania.

Zalety

  • brak konieczności wymiany narzędzi
  • wielostanowiskowe mikroiniekcje
  • precyzyjna kontrola głębokości iniekcji
  • wycięcie otworu w czaszce w kształcie czworokąta
  • kontrola konturu wiercenia
  • gładkie krawędzie wiercenia
  • zmniejszenie grubości czaszki - idealny do zastosowań w optogenetyce
  • produkt pasujący do stereotaktycznych ram Kopf'a i Stoelting'a

Dowiedz się więcej