Alzet

Pompy osmotyczne ALZET

Kod ALZET

Minipompy osmotyczne ALZET można stosować do podawania ogólnoustrojowego po wszczepieniu podskórnym lub dootrzewnowym. Można je podłączyć do cewnika w celu wlewu dożylnego, śródmózgowego lub dotętniczego. Pompy osmotyczne ALZET mogą być również używane do celowanego dostarczania, w którym działanie leku lub środka testowego jest zlokalizowane w określonej tkance lub narządzie za pomocą cewnika. Pompy ALZET są wykorzystywane do dostarczania w wielu różnych miejscach, m.in. do rdzenia kręgowego, śledziony, wątroby, narządów lub tkanek oraz miejsc gojenia się ran.

Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

Cechy i zalety pomp osmotycznych

 • Mały rozmiar pomp osmotycznych, dzięki czemu są odpowiednie dla myszy i małych szczurów
 • W przeciągu 40 lat powstało ponad 17.500 publikacji naukowych
 • Wygodne i łatwe w użyciu
 • Bez programowania
 • Opłacalne w użytkowaniu

Korzyści stosowania pomp osmotycznych Alzet w powiązaniu z dobrostanem zwierząt

 • Zmniejszony stres związany z częstym i  powtarzanym dawkowaniem
 • Zmniejszone ryzyko infekcji
 • Powtarzalne i wiarygodne wyniki przy wykorzystaniu mniejszej liczby zwierząt
 • Automatyczne dawkowanie sprawia, że zostaje zmniejszone ryzyko pominięcia dawki
 • Umożliwiają swobodne poruszanie się zwierząt

Zalety dla użytkownika

 • Skrócony czas pracy
 • Systematyczność dawkowania sprawia, że badanie może być wykonywane nawet w czasie nieobecności osoby nadzorującej eksperyment

Pompy osmotyczne ALZET składają się z 2 głównych części: pompy i regulatora przepływu.

Pompa składa się z 3 warstw

 • nieprzepuszczalna membrana wewnętrzna
 • warstwa osmotyczna
 • półprzepuszczalna błona zewnętrzna, kontrolująca szybkość

Pompy dostarczane są w sterylnym opakowaniu i muszą być również napełniane w sterylnych warunkach. Wypełnione roztwory należy sterylizować lub filtrować.

Zalecenia do których należy się stosować

 • Pompuj wyłącznie w rękawicach
 • Pompy muszą być wypełnione 90-95% objętości, która jest podana w ulotce z instrukcją, ponieważ pęcherzyki powietrza mogą powodować wahania w zakresie prędkości przepływu
 • Pompy należy napełniać w temperaturze pokojowej

Pompy ALZET dostarczają ciągłą i dokładną dawkę podczas całego badania,
zapewniające odtwarzalne wyniki. Stosowanie pomp Alzet pozwala na zmniejszenie liczby badanych zwierząt bez wpływu na wyniki badań.
 
Pompy osmotyczne ALZET eliminują stres związany z częstym podawaniem substancji oraz  powtarzającymi się iniekcjami. Używając pomp ALZET zwierzęta mogą poruszać się swobodnie, a przede wszystkim mogą przebywać w większych grupach.

Oferujemy 12 modeli pomp różnych pod względem objętości oraz długości infuzji: od 1 dnia do 6 tygodni.

W opakowaniu znajdują się:

 • 10 szt. pomp
 • 10 moderatorów przepływu do infuzji substancji
 • 1 wkład do pompy
 • 1 instrukcja
Specyfikacja
Modele
Nazwa
00004317  Pompy ALZET 1002, objętość: 100 µl, czas infuzji: 2 tygodnie, szybkość uwalniania: 0.25 µl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000289  Pompy ALZET 1003D, objętość: 100 µl, czas infuzji: 3 days, szybkość uwalniania: 1 µl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000292  Pompy ALZET 2001, objętość: 200 µl, czas infuzji: 1 week, szybkość uwalniania: 1 µl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000296  Pompy ALZET 2002, objętość: 200 µl, czas infuzji: 2 tygodnie, szybkość uwalniania: 0.5 µl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000298  Pompy ALZET 2004, objętość: 200 μl., czas infuzji: 4 tygodnie. Szybkość uwalniania: 0 25 μl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0007223  Pompy ALZET 2006, objętość: 200 μl, czas infuzji: 6 tygodnie. Szybkość uwalniania: 0 15 μl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000323  Pompy ALZET 2ML1, objętość: 2 ml, czas infuzji: 1 week. Szybkość uwalniania: 10 μl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000325  Pompy ALZET 2ML2, objętość: 2 ml., czas infuzji: 2 tygodnie. Szybkość uwalniania: 5 μl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000327  Pompy ALZET 2ML4, objętość: 2ml, czas infuzji: 4 tygodnie. Szybkość uwalniania: 2.5 μl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0009922  Pompy ALZET 1004, objętość: 100 µl, czas infuzji: 4 tygodnie, szybkość uwalniania: 0,11 µl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000290  Pompy ALZET 1007D, objętość: 100 μl, czas infuzji: 1 week. Szybkość uwalniania: 0 5 μl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja
0000294  Pompy ALZET 2001D, objętość: 200 µl, czas infuzji: 1 dzień, szybkość uwalniania: 8 µl/h. Komplet 10 pomp zawiera: 10 moderatorów przepływu, 1 wkład do pompy, 1 instrukcja