A-tune

Oprogramowanie do zarządzania zwierzętarnią -Tick@lab

Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

Struktura oprogramowania tick@lab opiera się o standardowe, branżowe technologie i produkty. Nie wymaga od użytkownika specjalistycznego oprzyrządowania, a jedynie komputer z dostępem do internetu. Bardzo funkcjonalne w użytkowaniu pozwala sprawnie i elastycznie zarządzać działaniami w zwierzętarni.


Środowisko systemowe:

  • baza danych: Oracle
  • aplikacja serwera: Microsoft IIS na Windows Server,
  • portal Raportów i Serwis: Microsoft Reporting Services,
  • klient: każde urządzenie, platforma, przeglądarka internetowa,
  • GŁÓWNA ZALETA: brak konieczności instalowania specjalnego oprogramowania na komputerze użytkownika. Wystarczy TYLKO przeglądarka stron www oraz dostęp do internetu.

Oprogramowanie tick@lab jest wielomodułowe i umożliwia kompleksowe zarządzanie:

  • personelem i jego kompetencjami,
  • zadaniami,
  • zwierzętami,
  • hodowlą,
  • zamówieniami zwierząt.

Oprogramowanie tick@lab jest w pełni kompatybilne z najnowszą dyrektywą 2010/63/EU w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych w celach naukowych i badawczych.