STARR Life Sciences

MouseOx® Plus – pulsoksymetr dla myszy, szczurów i małych zwierząt

Kod Mouseox® Plus

MouseOx Plus to druga generacja oryginalnego pulsoksymetru. Umożliwia monitorowanie parametrów życiowych lub zbieranie danych dotyczących tętna, saturacji krwi tętniczej, częstości oddechów i innych parametrów u myszy, szczurów oraz innych małych zwierząt. Jest zatwierdzony klinicznie i używany oraz cytowany w wielu opublikowanych badaniach.

Dowiedz się więcej o produkcie
Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

Zalety

 • Nieinwazyjny monitor fizjologiczny. Pomiar do 7 parametrów fizjologicznych bez inwazyjnych zabiegów chirurgicznych
 • Monitorowanie znieczulonych i przytomnych zwierząt. Specjalne czujniki i moduły oprogramowania umożliwiają monitorowanie zarówno znieczulonych jak i przytomnych zwierząt
 • Pomiar saturacji tętniczej, tętna, częstości oddechów i innych
 • Pomiar tętna w zakresie 90-900 uderzeń na minutę
 • Monitoring do 16 zwierząt. Korzystając z multipleksera, można sekwencyjnie monitorować do 16 zwierząt, używając jednego MouseOx.
 • Kompatybilny z MRI (przy użyciu czujnika MRI)
 • Wyjście analogowe. Wyprowadza nieprzetworzona impulsy do innych systemów akwizycji danych

Mierzone parametry przez MouseOx Plus

 • Saturacja - ilość tlenu związanego z hemoglobiną u myszy, szczurów i innych małych zwierząt
 • Tętno - może mierzyć małe zwierzęta z tętnem 90-900 uderzeń na minutę
 • Częstość oddechów - zapewnia pomiar częstości oddechów przy użyciu tego samego czujnika. Rozdęcie tętna - zmiany w tętnicach w miejscu czujnika z powodu bicia serca
 • Rozdęcie oddechu - zmiany tętnic w miejscu czujnika spowodowana oddychaniem
 • Temperatura - monitoring wewnętrznej temperatury ciała pacjenta za pomocą sondy temperatury
 • Aktywność - monitorowanie ruchu w pewnym okresie czasu
Komponenty
Rozszerz produkt o dodatki