UID

Monitoring myszy w klatce domowej, Mouse Matrix

Kod UID Mouse Matrix

Długoterminowy, bezstresowy monitoring temperatury i aktywności u myszy utrzymywanych w grupach. Mouse Matrix UID umożliwia automatyczne, nieprzerwane i zdalne monitorowanie temperatury i aktywności myszy przetrzymywanych w grupach, w ich środowisku domowym, bez konieczności ich izolowania na czas dokonywania pomiarów. Olbrzymią zaletą jest brak ingerencji badaczy w trakcie pomiaru.

Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

W celu pełnego zrozumienia fenotypu myszy, istotne jest monitorowanie aktywności oraz zachowania zwierząt przez długi czas bez ingerencji bodźców zewnętrznych. Systemy oparte na wideorejestracji pozwalają naukowcom na zdalne monitorowanie zwierząt bez obecności obserwatora, ale praktyka ta jest nie tylko kosztowna, ale także bardzo czasochłonna, ponieważ opiera się na późniejszej interpretacji nagranych plików wideo przez personel badawczy, co w konsekwencji nierzadko wprowadza również stronniczość eksperymentatora do uzyskanych wyników. Temperatura to kolejny ważny biomarker do oceny stanu zdrowia oraz dobrostanu zwierząt. Jednak konwencjonalne metody rejestrowania temperatury wymagają częstego przebywania w pomieszczeniach bytowych oraz stosowania inwazyjnych urządzeń (np. sond doodbytniczych), które są stresujące dla zwierząt. Co więcej, trudno jest dokładnie monitorować zwierzęta bez zewnętrznych zakłóceń np. osobników przebywajacych w grupach lub wykonywać pomiary w nocy, kiedy myszy są najbardziej aktywne.

System Mouse Matrix UID został opracowany w celu sprostania wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie naukowcy podczas dokonywania oceny temperatury oraz aktywności myszy trzymanych w klatkach bytowych. To nowatorskie rozwiązanie obsługujące technologię RFID (zdalnej identyfikacji radiowej) umożliwia zdalne monitorowanie w trybie ciągłym cyfrowych biomarkerów takich jak aktywność ruchowa oraz temperatura. System umożliwia rejestrację parametrów zarówno dla jednej, poszczególnej myszy jak i dla wielu osobników przebywających w klatkach domowych. System może monitorować myszy trzymane w grupie w całkowicie niezakłóconym otoczeniu. Cenne dane rejestrowane przez badaczy mogą być automatycznie zbierane w czasie rzeczywistym (24h/7), nawet w nocy, w fazie ciemnej. Oprócz wyeliminowania błędów eksperymentatora, UID Mouse Matrix może również wspomóc jakość wyników poprzez częste i dokładne pomiary zachodzących zmian behawioralnych i fizjologicznych wraz z upływem czasu. Dzięki współpracy z wiodącymi producentami zajmującymi się systemami do hodowli gryzoni (Allentown oraz Innovive), umożliwiamy zdalne monitorowanie zwierząt w systemach klatek indywidualnie wentylowanych IVC.

Zalety systemu monitorowania myszy w klatkach domowych UID Mouse Matrix

 • Monitorowanie biomarkerów w czasie rzeczywistym (temperatura i aktywność)
 • Zdalne monitorowanie myszy trzymanych w grupach przez długi okres czasu
 • Dokładne śledzenie poszczególnych zwierząt przebywających w grupie
 • Ocena interakcji społecznych gryzoni oraz ich zachowania bezpośrednio w klatkach bytowych bez ingerencji obserwatora
 • Obiektywne monitorowanie zachowania zwierząt w nocy w fazie ciemnej
 • Wykrywanie wczesnych objawów chorób oraz nieinwazyjny pomiar progresji choroby
 • Dokładny pomiar postępujących zmian behawioralnych u tego samego zwierzęcia
 • Poprawa dobrostanu zwierząt poprzez ograniczenie obecności obserwatora, co znacznie zmniejsza stres u zwierząt

 

Funkcje systemu monitorowania w klatkach domowych UID Mouse Matrix

 • Odczyt parametrów o wysokiej częstotliwości — wiele czujników umieszczonych pod klatką przechwytuje i przesyła dane co 100 milisekund
 • Konfiguracja z sześcioma lub ośmioma liniami czytników
 • System wolnostojący lub połączony w sieć z wieloma klatkami na regale
 • Natychmiastowy dostęp do danych lub eksport plików do programu Excel w celu dalszej analizy
 • Intuicyjne oprogramowanie UID zwiększające komfort użytkowania
 • Alerty dotyczące krytycznych wskaźników zdrowia oraz dobrostanu zwierząt
 • Indywidualny zapis w czasie rzeczywistym danych z wszystkich osobników
 • Pojedyncze i wodoodporne podłączenie systemu do zasilania oraz przewodów komunikacyjnych