Webinars Life webinars

Porównanie mysich modeli chorób metabolicznych – cukrzycy, otyłości i NASH

Czy chcesz poznać mocne strony i wady popularnych mysich modeli ludzkiej cukrzycy typu 2, otyłości i NASH?

Dołącz do tego webinaru, aby dowiedzieć się o:

  • Jak różne modele myszy oddają różne aspekty ludzkich chorób metabolicznych
  • Jak ta sama mutacja na różnych podłożach genetycznych może wywołać różne fenotypy
  • Różnice i podobieństwa płci w różnych modelach metabolicznych
  • Czynniki środowiskowe, które mogą wpływać na fenotyp i wskazówki pomagające w promowaniu powtarzalnych wyników

Prowadząca webinar

Ramya Shyam Sunder HEADSHOT

Ramya Shyam Sunder, PhD
Technical Information Scientist
The Jackson Laboratory