Webinars Recorded

Keeping Up with Rodent Pathogen Prevalence Trends and Strategies for Improved Detection

Programy monitorowania stanu zdrowia zwierząt laboratoryjnych mają na celu ich ochronę przed niepożądanymi patogenami, które mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki badań. Niedawne postępy w testach diagnostycznych ujawniły nowe dane, które mogą skłonić Cię do zastanowienia się, czy Twoja metoda jest wystarczająco „modna”, aby wykryć obecnie występujące czynniki zakaźne.

Dołącz do seminarium internetowego Charles River, podczas którego omawiamy wnioski z dwóch dekad gromadzenia danych na temat wykrywania patogenów.

  • Które patogeny gryzoni są nadal powszechne i dlaczego?
  • Jakie atrybuty umożliwiają nowoczesnym metodom diagnostycznym uzyskiwanie solidnych danych?
  • Jakie parametry należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu własnego programu monitoringu zdrowia?

Prowadzący

William Shek, DVM, PhD, MSc
Senior Scientific Director, Laboratory Scientific Diagnostic Services
Charles River

Ken Henderson, PhD
Senior Director Laboratory Services
Charles River