Webinars Recorded

Dynamika organoidów pochodzących z trzustki

Samuel Randriamanantsoa opowie o ogromnym potencjale organoidów jako platform in vitro do badania dynamiki rozwoju zarówno tkanek zdrowych, jak i nowotworowych.

Podczas badań nad gruczolakorakiem przewodowym trzustki (PDAC), wysoce śmiertelną chorobą, hodowle sferoidalne pozwoliły uzyskać wgląd w podstawowe biologiczne aspekty nowotworów. Jednak te sferoidalne kultury nie pasowały morfologicznie do złożonych struktur obserwowanych in vivo. Dlatego badacze wygenerowali organoidy z pojedynczej pierwotnej mysiej komórki PDAC osadzonej w matrycy kolagenowej. Te organoidy samoorganizowały się w silnie rozgałęzione struktury, wykazując jednolite światło łączące końcowe pąki końcowe, replikując w ten sposób architekturę PDAC in vivo.

Samuel przedstawi, w jaki sposób zidentyfikowali odrębne fazy morfogenezy i ich dynamikę za pomocą obrazowania na żywo, zaburzeń chemicznych, sekwencjonowania i modelowania biofizycznego.

Prowadzący webinar

Samuel Randriamanantsoa
Technische Universität München, Germany

Samuel studiował inżynierię i biofizykę w Télécom Physique i Uniwersytecie w Strasburgu we Francji. W 2019 roku dołączył do laboratorium prof. Andreasa Bauscha na Technische Universität München jako doktorant badający czasoprzestrzenną dynamikę rozwoju organoidów. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują procesy samoorganizacji systemów żywych w dowolnej skali.