Webinars Recorded

Dożylne podawanie leków gryzoniom zgodnie z zasadą 3R

Instech baner for Teams.png

Dożylne podanie leku w połączeniu z pobieraniem próbek krwi jest powszechną metodą w badaniach farmakokinetycznych służącą do oceny stężenia leku w osoczu krwi. Dobrostan zwierzęcia, a mianowicie poziom stresu, może mieć znaczący wpływ na wynik badania. Natomiast przewlekłe cewnikowanie może stać się wyzwaniem w zakresie dostępności i drożności cewnika. Podczas webinaru dokonany zostanie przegląd rozwiązań wspierających dobrostan zwierząt oraz bardziej wiarygodne wyniki badań z wykorzystaniem nowatorskich technologii dostępu naczyniowego. Prelegent omówi także wpływ technik dostępu naczyiowego na wybrane modele zwierzęce (klamra glukozowa - Glucose Clamp i samopodawanie dożylne (IVSA) powszechnie stosowane w badaniach nad uzależnieniem od narkotyków).

Prelegent: Thomas Penning

Thomas Penning_Instech_150px.jpg

Thomas posiada dyplom z inżynierii elektrycznej uzyskany na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Zittau-Görlitz. Rozpoczął karierę na Uniwersytecie w Chemnitz, gdzie był zaangażowany w rozwój aspiratora ultradźwiękowego do chirurgii mózgu, zanim złożył aplikację do Gould Instruments. W firmie Gould do jego obowiązków należało budowanie niemieckiego rynku oprogramowania do analizy sygnałów fizjologicznych Ponemah. Później przeniósł się do Data Science International, kiedy Ponemah stał się narzędziem do analizy danych uzyskanych za pomocą wszczepialnych urządzeń do monitorowania telemetrycznego. Pełnił tam różne role jako specjalista ds. produktu i menedżer na Europę, a ostatnio kierował zespołem pięciu utalentowanych menedżerów regionalnych.

Thomas przyjął stanowisko dyrektora sprzedaży na Europę w Instech w styczniu 2020 roku, dostarczając klientom systemy do infuzji i pobierania próbek dla gryzoni. Na tym stanowisku wcześnie dostrzegł korelację między dobrostanem zwierząt a aseptycznymi technikami chirurgicznymi, co skłoniło go do zaangażowania się w utworzenie Europejskiej Akademii Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych (EALAS).

 

Thomas jest autoryzowanym przedstawicielem Instech Laboratories Europe GmbH, a obecnie pełni funkcję skarbnika European Academy of Laboratory Animal Surgery (EALAS).

Instech dostarcza rozwiązania do dozowania i pobierania próbek od zwierząt laboratoryjnych w celu wspierania badań farmaceutycznych i akademickich. Odnosi sukcesy dzięki doskonałemu projektowaniu produktów, dostawom i obsłudze klienta.