Plas-Labs

Plas-Labs

Od 1967 r. Plas-Labs produkuje komory rękawicowe używane w laboratoriach badawczych na całym świecie. Hipoksyjna komora rękawicowa jest najnowszym systemem do kontroli CO2, tlenu i temperatury w badaniach in vivo i in vitro wymagających izolacji badanych obiektów. Firma produkuje również unieruchamaicze dla wszystkich gatunków zwierząt laboratoryjnych, niezbędne przy jakichkolwiek zabiegach wymagajacych ustabilizowania ciała zwierzęcia.