Oxford Optronix

Oxford Optronix

Oxford Optronix jest światowym pionierem w projektowaniu, rozwoju i produkcji wyrafinowanych instrumentów dla medycyny klinicznej i nauk przyrodniczych. Asortyment produktów Oxford Optronix obejmuje optoelektroniczne czujniki biologiczne do monitorowania fizjologicznego i żywotności tkanek, inteligentne systemy obrazowania do zautomatyzowanego liczenia kolonii komórek oraz specjalne środowiskowe stanowiska pracy z hipoksją do analizy metabolizmu i funkcji komórek. Produkty te okazały się bardzo skuteczne w wielu różnych dyscyplinach badawczych, tak różnych jak onkologia, okulistyka i neuronauki.

www.oxford-optronix.com