Kubtec

Kubtec

Systemy RTG i radiografii próbek firmy KUBTEC są stosowane wszędzie tam, gdzie potrzebne jest obrazowanie rentgenowskie o wysokiej rozdzielczości. Zróżnicowany zakres zastosowań systemu obejmuje obrazowanie małych zwierząt, obrazowanie i liczenie nasion rolniczych, kontrolę jakości urządzeń medycznych i materiałów wybuchowych, inne aplikacje do badań nieniszczących, kryminalistyki i badania kwestionowanych dokumentów oraz wiele innych. Kompleksowe pakiety analizy oprogramowania obejmują liczenie nasion, obrazowanie tomosyntezy 3D, a także gęstość mineralną kości i skład ciała przy użyciu technologii absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii (DXA, DEXA) i absorpcjometrii rentgenowskiej o pojedynczej energii (SXA, SEXA).

www.kubtecscientific.com