Class Biologically Clean

Class Biologically Clean

Class Biologically Clean, Ltd. (CBC) jest wiodącym dostawcą izolatorów z elastycznej folii, izolatorów półsztywnych, pomieszczeń czystych z folii elastycznej, komór z izolacją biologiczną z elastycznej folii i komór dekontaminacyjnych do stosowania u zwierząt z obniżoną odpornością, badań i hodowli zwierząt wolnych od określonych patogenów , badania chorób zakaźnych i przemysł farmaceutyczny. CBC wykorzystuje podwójnie polerowane przezroczyste tworzywo winylowe. Wszystkie tworzywa winylowe i poliuretanowe są produkowane zgodnie z normami ISO.

www.cbclean.com