Inscopix

nVue - dwukolorowe obrazowanie mózgu za pomocą miniskopu u swobodnie poruszających się zwierząt

Kod nVue

Jeden miniskop - wielokolorowy wgląd w obrazowanie. System nVue umożliwia dwukolorowe obrazowanie dwóch różnych populacji komórek u swobodnie poruszających się zwierząt, dzięki czemu daje to naukowcom jeszcze lepszy wgląd w funkcje oraz zachowanie obwodów neuronalnych.

Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy
  • Jednoczesne obrazowanie dwóch odrębnych populacji komórkowych z rozdzielczością do pojedynczej komórki.
  • Możliwość zapisywania dwóch sygnałów mózgowych przez kilka miesięcy trwania testu.
  • Badanie złożoności interakcji dwóch populacji neuronów podczas swobodnego poruszania się zwierzęcia.

Zastosowania systemu nVue

  • Obrazowanie statyczne + dynamiczne. Identyfikacja subpopulacji komórek w oparciu o tożsamość genetyczną lub projekcyjną
  • Podwójne obrazowanie dynamiczne. Jednocześne obrazowanie dwóch sygnałów mózgowych w tym samym polu widzenia

Wielokolorowe przetwarzanie danych

Usprawnij analizę danych w miniskopie dzięki kompletnemu i sprawdzonemu oprogramowaniu „Inscopix Data Processing Software” (IDPS), który nie wymaga specjalistycznej wiedzy o skryptach.

  • Identyfikacja unikalnych komórek oraz łatwość ekstrahowania śladów Ca2+ za pomocą PCA/ICA lub „Inscopix CNMFe”
  • Automatyczne filtrowanie zidentyfikowanych komórek, ustawianie SNR według kryteriów rozmiaru komórki
  • Przeprowadzanie rejestracji wydłużonej, w celu identyfikacji tej samej komórki w ciągu kilku dni lub rejestracji wielokolorowej, aby zobrazować ko-lokalizację komórek w danych kanałach
Komponenty
Rozszerz produkt o dodatki