Cechy

  Funkcje

  • Dokładna analiza ruchu (chodu) kinematycznego w 4 trybach chodzenie, wchodzenie po drabince, brodzenie w wodzie, pływanie
  • Obserwacja i analiza zwierząt w 3 płaszczyznach brzusznej, bocznej prawej, bocznej lewej
  • Dane ze wszystkich istotnych części ciała (nie tylko z ruchu łap)
  • Analiza ruchu na podstawie trajektorii pozycji stawów oraz kątów ułożenia ciała o odpowiednich właściwościach (tj. prędkość i przyspieszenie)
  • Ponad 100 parametrów poddanych analizie
  • Wysoka czułość MotoRater pozwala wykryć nawet subtelne zmiany chodu w różnych modelach zwierzęcych
  • Łączy się z kilkoma innymi metodami (np. z elektrofizjologią, optogenetyką i telemetrią)

  Zastosowanie

  • Precyzyjna analiza kinematyczna ruchu

  Modele chorób

  • Udar
  • Choroba Huntingtona
  • Stwardnienie rozsiane
  • Stwardnienie zanikowe boczne
  • Dystrofia mięśniowa Duchenne'a
  • Choroba Parkinsona
  • Choroba Battena
  • Inne zaburzenia neurologiczne oraz choroby rzadkie

  MotoRater to półautomatyczny system do kinematycznej analizy chodu gryzoni o wysokiej czułości. System pozwala na ocenę 4 różnych rodzajów ruchu - chodzenie naziemne, umiejętne wchodzenie po drabince, brodzenie w wodzie oraz pływanie. W przeciwieństwie do konwencjonalnych metod, MotoRater umożliwia testowanie zwierząt w wodzie, co daje wyjątkową możliwość oceny modeli gryzoni z ciężkimi uszkodzeniami, które nie byłyby w stanie utrzymać masy ciała na twardym podłożu.

  Ponadto, MotoRater rejestruje zwierzę jednocześnie z 3 stron (brzusznej, lewej oraz prawej), dzięki czemu zapewnia szczegółowe analizy wszystkich części ciała związanych z ruchem, tj. łap, kostek, stawów, ogona, głowy, bioder, grzebienia biodrowego itp. Kompleksowa analiza umożliwia niezawodną detekcję subtelnych odchyleń, wczesnego wystąpienia objawów, a także poznanie efektów leczenia. MotoRater można zsynchronizować również z innymi urządzeniami zewnętrznymi (np. EEG czy EMG), a także umożliwia implementację różnych metod np. optogenetykę, (Bouvier et al 2015) lub zapisy elektromiograficzne (Zörner et al 2010).

  Dlatego MotoRater umożliwia obiektywne fenotypowanie różnych modeli chorób z cechami upośledzonej zdolności lokomotorycznej i wykrywanie nawet subtelnych zmian po interwencji genetycznej lub farmakologicznej. Analizy kinematyczne chodu drobnoruchowego przeprowadzone za pomocą MotoRater (z ponad 100 parametrami) to bardzo czuły sposób pomiaru o wysokiej wartości translacyjnej. Analiza kinematyczna chodu u ludzi jest wykonywana przez wiele kamer cyfrowych rejestrujących ruch, które odzwierciedlają położenie znaczników odbijających światło przymocowanych do stawów pacjenta. Dlatego analizy kinematyczne precyzyjnego chodu przeprowadzone za pomocą urządzenia MotoRater są najdokładniejszą metodą porównawczą chodu gryzoni z warunkami występującymi u ludzi.

  Poniżej znajdują się parametry kinematyczne chodu jakie mogą być analizowane przez system Motorater (łącznie ponad 100 parametrów)

  • Ogólne wzorce czasoprzestrzenne
  • Dystans kroku, czas trwania, prędkość, czas postawy, czas zamachu
  • Koordynacja między kończynami
  • Miarowość po przekątnej, rytm naprzemienny prawo/lewo
  • Faza zamachu i trajektoria łapy
  • Prędkość zamachu, płynność, kształt trajektorii, nieprawidłowości
  • Postawa ciała i kąty stawów
  • Wysokość bioder, wysokość ogona i nosa, funkcja kończyn
  • Zmienność chodu, odchylenia
  • Wycofanie, przeciągnięcie
Publikacje

Yoshizaki S, Kijima K, Hara M, Saito T, Tamaru T, Tanaka M, Konno D-J, Nakashima, Okada S. Tranexamic acid reduces heme cytotoxicity via the TLR4/TNF axis and ameliorates functional recovery after spinal cord injury. J Neuroinflammation. 2019; 16: 1–15.

Krupa P, Svobodova B, Dubisova J, Kubinova S, Jendelova P, Machova Urdzikova L. Nano-formulated curcumin (LipodisqTM) modulates the local inflammatory response, reduces glial scar and preserves the white matter after spinal cord injury in rats. Neuropharmacology. 2019; 155: 54–64.

Chen B, Li Y, Yu B, Zhang Z, Brommer B, Williams PR, Liu Y, Hegarty SV, Zhou S, Zhu J, Guo H, Lu Y, Zhang Y, Gu X, He Z. Reactivation of Dormant Relay Pathways in Injured Spinal Cord by KCC2 Manipulations. Cell. 2018; 174: 521-535.

Preisig DF, Kulic L, Krüger M, Wirth F, McAfoose J, Späni C, Gantenbein P, Derungs R, Nitsch RM, Welt T. High-speed video gait analysis reveals early and characteristic locomotor phenotypes in mouse models of neurodegenerative movement disorders. Behav Brain Res. 2016; 311: 340–353.

Zörner B, Filli L, Starkey ML, Gonzenbach R, Kasper H, Röthlisberger M, Bolliger M, Schwab ME. Profiling locomotor recovery: Comprehensive quantification of impairments after CNS damage in rodents. Nat Methods. 2010; 7 (9): 701-708.