ADInstruments

Lt system nauczania zdalnego

Kod LtSystem

Ponad 500 interaktywnych i w pełni konfigurowalnych lekcji z obszaru nauk przyrodniczych i medycyny do aktywnego uczenia się, niezależnie od tego, czy uczysz w laboratorium, czy zdalnie. Studia przypadków, świetne wizualnie materiały graficzne i video, możliwości konfigurowania gotowych do wykorzystania lekcji, możliwości wykonywania samodzielnych pomiarów przez uczestników lekcji, dzięki sensorom Lt.

Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

Dowiedz się więcej o kursach e-learningowych dostępnych w systemie Lt. Zapytaj nas o obszar nauczania, którego potrzebujesz! Wypróbuj funkcjonalności LT Adinstruments przez 90 dni.

Pielęgniarstwo

Dzięki ponad 30 studiom przypadków prawdziwych pacjentów, refleksyjnemu uczeniu się i skupieniu na umiejętnościach klinicznych, Lt pomaga zaangażować studentów pielęgniarstwa i przygotować ich do warunków pracy w opiece zdrowotnej. Więcej

Anatomia

Kompletny program nauczania anatomii w Lt, zawierający gotowe do wykorzystania lekcje anatomii i zajęcia laboratoryjne. Zawiera bogate w media materiały online: obrazy i filmy z dysekcji i histologii. W połączeniu z kursem Fizjologii Lt otrzymuje się pełny zakres wiedzy anatomicznej i fizjologicznej na jednej platformie nauczania zdalnego. Więcej...

Neuronauki

Kolekcja Lt Neuroscience zawiera profesjonalnie zaprojektowane lekcje i laboratoria badające funkcje nerwów ośrodkowych i obwodowych, aktywność mózgu (nieinwazyjnie) oraz wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe potencjały czynnościowe. Więcej...

Fizjologia zwierząt

Kolekcja zajęć online z fizjologii zwierząt zawiera profesjonalnie zaprojektowane lekcje i laboratoria, w tym popularne preparaty z owadów, pierścienic, płazów i ssaków. Więcej...

Fizjologia człowieka

Kolekcja Lt Fizjologii Człowieka zawiera profesjonalnie zaprojektowane lekcje i laboratoria, w tym pomiary EKG, spirometrii i EMG. Połączenie zajęć online z Fizjologii Człowieka z lekcjami online z Anatomii pozwala uzyskać pełny kurs Anatomii i Fizjologii na jednej platformie nauczania online. Więcej...

Farmakologia

Kolekcja e-lekcji z Framkologii obejmuje profesjonalnie zaprojektowane materiały e-learningowe, w których badane są wiązania ligand-receptor i zależności dawka-odpowiedź przy użyciu różnych preparatów tkankowych. Więcej...

Psychofizjologia

Kolekcja zajęć z Psychofizjologii na platformie Lt eksploruje zagadnienia neurobiologii poznawczej w ramach serii profesjonalnie zaprojektowanych lekcji i laboratoriów. E-lekcje obejmują m.in. biofeedback, warunkowanie klasyczne, odpowiedź elektrodermalną, percepcję, czas reakcji i błąd psychologiczny. Więcej...

Analiza medycznych przypadków

Dzięki ponad 30 studiom przypadków prawdziwych pacjentów, samoocenie i wbudowanej aktywnej nauce dzięki możliwościom wykonania samodzielnych pomiarów i zaplanowanie leczenia, Lt pomaga zapewnić angażujące i klinicznie istotne doświadczenie edukacyjne dla studentów medycyny. Więcej...

Fizjologia wysiłku

Kolekcja Lt z Fizjologii wysiłku zawiera profesjonalnie zaprojektowane lekcje i laboratoria, obejmujące metabolizm, wpływ ćwiczeń na układ sercowo-oddechowy i wydatek energetyczny podczas ćwiczeń. Więcej...

Biologia

Kolekcja Lt z Biologii, opracowana we współpracy z Vernier, obejmuje podstawowe zagadnienia prezentowane na pierwszym roku studiów licencjackich z biologii. Wprowadza różnorodne koncepcje fundamentalne dla biologii i biochemii, w tym działanie enzymów, spektrofotometrię, fotosyntezę i pH. Więcej...

Chemia

Lt Chemia, obecnie opracowywany we współpracy z Vernier, obejmuje podstawowe pojęcia z chemii wprowadzanej na pierwszym roku studiów licencjackich. Kolekcja e-lekcji wprowadza różnorodne koncepcje fundamentalne dla chemii, w tym miareczkowanie kwasowo-zasadowe, stany skupienia, ciepło reakcji, syntezę, bufory i zasady równowagi. Więcej...

Zarejestruj się i wypróbuj funkcjonalności LT Adinstruments przez 90 dni!