Konferencje

VII Ogólnopolska Konferencja "Zwierzęta w badaniach naukowych"

Zapraszamy do udziału w najważniejszej konferencji skupiającej osoby prowadzące doświadczenia na zwierzętach laboratoryjnych i pracowników zwierzętarni.

W trakcie wydarzenia zapraszamy do odwiedzenia stoiska Animalab i spotkania z naszymi pracownikami.

 

Roboczy program VII ogólnopolskiej konferencji Zwierzęta w badaniach naukowych12-14 września 2022 r.Warszawa, kampus SGGW

 

12 września 2022

9:00 otwarcie rejestracji uczestników

10.45 uroczyste rozpoczęcie Konferencji

11.00-11.30 wykład inauguracyjny prof. dr hab. Romulad Zabielski (PAN, SGGW)

Sesja I – Zwierzęce modele chorób neurologicznych, cz. 1

Wykładowcy: dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska, prof. (UM w Lubilnie), dr A. M. Czarnecka (IMDiK PAN), prof. dr hab. Paweł Mierzejewski (IPiN), dr inż. Adriana Wawer (WUM)

Sesja II – Badania behawioralne – różne kierunki, różne problemy

Wykładowcy: mgr Patrycja Ciborowska (SGGW), dr Katarzyna Dziendzikowska (SGGW), dr hab. Rafał Ryguła, prof. (IF PAN w Krakowie), dr hab. Marcin Taciak, prof. (IFiZZ PAN)

18.00 – Walne Zebranie Członków PolLASA

 

13 września 2022

Sesja III – Zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne w dobie kryzysów – wyzwania na dziś i jutro cz. 1

Wykładowcy: dr Anna Niwińska (SGGW), dr hab., MBA, prof. UPP Lidia Radko (UP w Poznaniu), mgr inż. Katarzyna Unrug-Bielawska (NIO-PIB), dr Olga Gewartowska (MIBMiK), dr hab. Marcin Gołębiewski (SGGW).

Sesja V – Popołudnia dobrostanowe: dobrostan, współpraca, jakość badań – jak je skutecznie połączyć?

Wykładowcy: dr Łukasz Kiraga (WIHE, SGGW), dr Marzena Stefaniuk (IBD PAN), prof. Jarosław Woliński (IFiZZ PAN), Prezentacja: fundacji Lab Rescue – Adopcje Zwierząt Laboratoryjnych.

SESJA PLAKTOWA

20.00 – Uroczysta kolacja

 

14 września 2022

Sesja VI -Otwartość w badaniach naukowych – możliwości i ograniczenia

Wykładowcy: Kirk Leech (EARA), Bartek Sabela (Wydawnictwo Czarne), mgr Joanna Wysocka–Andrusiewicz (UW).

Sesja VIII- Warsztaty

  • Diagnostyka patomorfologiczna w badaniu naukowym i monitoringu zdrowia.
  • Stres i strategie radzenia sobie ze stresem – wprowadzenie.
  • Obowiązki zespołów ds. dobrostanu zwierząt w świetle nowelizacji ustawy.
  • Spotkanie robocze dla kierowników zwierzętarni:  „Skuteczny manager”.

15.00 zakończenie Konferencji.