Webinars Life webinars

Skrining funkcji poznawczych i behawioru pojedynczych myszy żyjących w grupach społecznych

IntelliCage jest w pełni zautomatyzowanym systemem pozwalającym naukowcom oceniać zmiany behawioru i funkcji poznawczych u 16 myszy lub u 8 szczurów jednocześnie, żyjących w grupie społecznej, w jednej klatce domowej. Ten unikatowy poznawczo-behawioralny paradygmat pomaga eksperymentatorom ewaluować trudności w uczeniu się i reakcje warunkujące, sklasyfikowane w patologiach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona i autyzm.

Dr. Holger Russig, TSE Scientific Director, wyjaśni konstrukt behawioralny klatki IntelliCage i oprogramowania. Dr. Vootele Voikar, Laboratory Animal Center Helsinki Institute of Life Science, przedstawi studium przypadku z wykorzystaniem IntelliCage w eksperymencie.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Agenda dla czasu CEST.

5:00 - 5:30 PM
IntelliCage – behawioralne fenotypowanie gryzoni w klatce domowej

Dr. Holger Russig 
Scientific Director at TSE Systems

5:30 - 6:00 PM
Behawioralne fenotypowanie myszy z IntelliCage - perspektywa badacza

Dr. Vootele Voikar
Neuroscience Center / Laboratory Animal Center Helsinki Institute of Life Science