Conferences

Przedkliniczne modelowanie chorób do zastosowań klinicznych , PREDICT PREclinical Disease Modeling for Clinical Translation

 W ramach projektu PREDiCR umożliwiane jest łączenie społeczności przedklinicznej w celu wzajemnego dzielenia się wiedzą, a także omawianiem współpracy w zakresie postępów badań przedklinicznych. Dzięki zastosowaniu nowatorskich technologii (od programów obliczeniowych, poprzez modele zwierzęce, aż po lepsze metody obrazowania) nasza społeczność odkrywa różnorodne rozwiązania, które mogą być zastosowane w jeszcze lepszym zrozumieniu funkcji nowych kandydatów na leki, a tym samym określenie ich bezpieczeństwa oraz skuteczności, co finalnie pozwala na szybsze przejście leków do badań klinicznych.

HW210406-PREDiCT-Innovation-genOway-logo-2048x277.png

Podstawowe pytania jakie poruszane są na każdym spotkaniu PREDiCT współorganizowanym przez genOway:

 • Jakie nowe modele oraz dodatkowe technologie stanowią wsparcie dla liderów firm biofarmaceutycznych w podejmowaniu decyzji na wczesnym etapie produkcji?
 • W jaki sposób liderzy firm biofarmaceutycznych utrzymują równowagę pomiędzy postępem technologicznym i trafnością wyboru złożonego modelu, a kosztami na danym etapie produkcji?
 • Jakie są kluczowe kryteria stosowane przez wiodące firmy biotechnologiczne oraz farmaceutyczne do oceny, selekcji i scharakteryzowania szeregu modeli nowotworowych myszy i modeli nowotworowych szczurów?

Agenda dla czasu CET (Central Europe Time)

2:00 pm Logowanie i czat przy kawie

2:30 pm Oficjalne otwarcie spotkania przez Przewodniczącą

Niina Veitonmaki
Head of Biology, Aelin Therapeutics

Kader Thiam SVP
Discovery, Preclinical Models & Services, genOway

Revolutionizing PK/PD & Efficacy Studies in Humanized Models

2:40 pm Ocena efektywności immunoterapeutyków swoistych dla ludzi w zhumanizowanym modelu myszy VISTA i GITR

Ludovic Bourre
Senior Director, Scientific Engagement, Crown Bioscience Inc.

 • Ocena skuteczności anty-hGITR i anty-hVISTA jako pojedynczego czynnika lub w połączeniu z anty-mPD1 w modelu nowotworowym MC38
 • Immunoprofilowanie: analiza mechanizmu działania (MOA)

3:00 pm Syntetyczne peptydy "Pept-insTM" jako pierwsza w swojej klasie technologia ukierunkowana na różnorodne obszary chorobowe

Niina Veitonmaki
Head of Biology, Aelin Therapeutics

 • Ocena sposobu działania nowych peptydów Pept-insTM z wykorzystaniem sekwencji podatnych na agregację
 • Potwierdzenie koncepcji zastosowania Vascin Pep-inTM ukierunkowanego na VEGFR2 w badaniach in vivo
 • Syntetyczny peptyd Pept-insTM jako szansa na walkę o cele, które dotąd były nieosiągalne

3:20 pm Fizjologicznie istotne modele myszy do badań farmakokinetyki oraz skuteczności nowych farmaceutyków w oparciu o bazę leków HSA (albumina surowicy ludzkiej)

Ken Howard
Associate Professor, Head of Bioengineered Drug Delivery Designs Laboratory iNANO, Aarhus University

 • Recykling komórkowy oparty na FcRn, który ułatwia przedłużoną cyrkulację HSA
 • Modele, które posiadają zaangażowanie autologicznego HSA oraz ludzkiego receptora FcRn (hFcRn) są odpowiednim modelem do uniknięcia konkurencji ze strony endogennej, mysiej albuminy
 • Podwójnie transgeniczne myszy HSA, hFcRn, które zapewniają fizjologiczne środowisko oraz odpowiednią endogenną konkurencję HSA jako model do badań zrekombinowanych leków HSA lub leków konwencjonalnych, których farmakokinetyka jest skojarzona z HSA (albuminą surowicy ludzkiej)

3:40 pm Dyskusja z firmą genOway

 • Ocena ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na immunomodulatory u myszy HIS nowej generacji

4:00 pm Przeszczepy AML-PDX: selekcja szczepów myszy z obniżoną odpornością oraz indukcja zespołu uwalniania cytokin u zhumanizowanych modeli myszy BRGSF

Annie An
Associate Director, Crown Bioscience, Inc.

Dean Campbell
Director, Scientific Engagement, Crown Bioscience, Inc.

Ocena ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na immunomodulatory u myszy HIS nowej generacji

4:20 pm Ocena farmakodynamiczna bispecyficznych przeciwciał IgM przy użyciu myszy BRGSF-HIS 

Poonam Yakundi
Scientist II, IGM Biosciences

 • Wprowadzenie: Generacja myszy BRGSF-HIS
 • Wprowadzenie: przeciwciało IgM
 • Slajdy z danymi: ocena danych

4:40 pm Zhumanizowane modele myszy w rozwoju agonistów PD-1

Kevin Otipoby
Vice President of Research, Immunology, Pandion Therapeutics, Inc., a wholly-owned subsidiary of. Merck & Co., Inc.

Lindsay Edwards
Principal Scientist, Pandion Therapeutics, Inc., a wholly-owned subsidiary of. Merck & Co., Inc.

Synopsis

Rozmowa będzie dotyczyła rozwoju agonistów PD-1 w:

 • chorobach po przeszczepach ksenogenicznych przeciwko gospodarzowi
 • modelach inżynierii genetycznej
 • modelach ze wszczepionymi ludzkimi hematopoetycznymi komórkami macierzystymi

5:00 pm Myszy BRGSF-HIS: nowy model do oceny ludzkiej odpowiedzi immunologicznej na immunomodulatory

Kader Thiam SVP
Discovery, Preclinical Models & Services, genOway

 • Cechy limfoidalnych oraz szpikowych ludzkich komórek odpornościowych rozwiniętych w modelu myszy BRGSF-HIS po rekonstytucji komórkami hCD34+
 • Ludzka odpowiedź immunologiczna w kontekście wzrostu nowotworów oraz leczenia przeciwnowotworowego

5:20 pm Panel dyskusyjny: Jak powinny wyglądać zhumanizowane modele następnej generacji?

Kader Thiam
Discovery, Preclinical Models & Services, genOway

Niina Veitonmaki
Head of Biology, Aelin Therapeutics

Kevin Otipoby
Vice President of Research, Immunology, Pandion Therapeutics, Inc., a wholly-owned subsidiary of. Merck & Co., Inc.

Lindsay Edwards
Principal Scientist, Pandion Therapeutics, Inc., a wholly-owned subsidiary of. Merck & Co., Inc.

Poonam Yakundi
Scientist II, IGM Biosciences

Podczas tych interaktywnych paneli dyskusyjnych przedstawimy ekspertów ds. przemysłowo-organizacyjnych z branży farmaceutycznej, biotechnologicznej oraz ekspertów od optymalizacji współczynnika konwersji (CRO), którzy omówią typowe wyzwania oraz ich rozwiązania, między innymi:

 • Jak zaprojektować i zweryfikować złożony model myszy zmodyfikowany genetycznie?
 • Koszty i odtwarzalność zhumanizowanych modeli
 • Kontrola jakości oraz w jaki sposób zminimalizować zmienność?
 • Elastyczność - gotowe modele w porównaniu z modelami niestandardowymi

6:00 pm Podsumowanie oraz zakończenie spotkania przez Przewodniczącą

Niina Veitonmaki
Head of Biology, Aelin Therapeutics

Kader Thiam SVP
Discovery, Preclinical Models & Services, genOway