Webinars Life webinars

Nowe spojrzenie na znaczenie biofilmów bakteryjnych w diagnostyce i terapii

thumbnail_image001.jpg

Jeśli interesujesz się…

  • Badaniami biofilmu?
  • Nowymi diagnostykami i terapiami infekcji bakteryjnych?
  • Możliwością wirtualnego spotkania się z naukowcami i ekspertami ibidi?

dołącz do naszego spotkania 13. lipca 2021.

Zakres tematyczny ibiTea

Jak śmiertelny jest martwy biofilm wpływający na infekcje? Diagnostyka, komplikacje i konsekwencje

Prowadząca Dr. Judith Kikhney, Charité and MoKi GmbH, Berlin, Niemcy

Nowa diagnostyka infekcji związanych z biofilmem jest kluczowym tematem dla naszej pierwszej prezenterki, Judith Kikhney. Bakterie związane z biofilmem stanowią znaczne zagrożenie dla pacjentów, ponieważ tolerują wyższe stężenia antybiotyków. Standardowa diagnostyka kliniczna zakłada rozpad biofilmu i wzrost bakterii in vitro. Te rutynowe testy mogą dawać mylące informacje dotyczące wrażliwości bakterii na antybiotyki. Aby lepiej analizować te biofilmy, laboratorium Judith dostosowało system pompy ibidi do wytwarzania znormalizowanych, dobrze zdefiniowanych biofilmów, które umożliwiają cyfrową analizę obrazu w celu ilościowej oceny komórek bakteryjnych i ich odpowiedniej aktywności mierzonej intensywnością sygnału (w oparciu o technologię FISH).

Streptococcus biofilm.jpg

Biofilm Streptococcus na zastawce ludzkiego serca. Na niebiesko, nukleinowe ziarniaki barwione DAPI, aktywne paciorkowce w zewnętrznej warstwie biofilmu
zabarwione na pomarańczowo dla sondy FISH specyficznej dla Streptococcus.

Zabijanie komórek biofilmu Pseudomonas aeruginosa przez drobnocząsteczkowe inhibitory kompleksu BfrB-Bfd

Prowadząca by Dr. Anabel Soldano, Louisiana State University in Baton Rouge, USA

Anabel Soldano, omówi patogen oportunistyczny Pseudomonas aeruginosa i jego zdolność do tworzenia biofilmów i przetrwania w niekorzystnych środowiskach. Badania Anabel pokazują zastosowanie biofilmów P. aeruginosa do testowania ich podatności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Przedstawi wyniki hamowania interakcji między bakterioferrytyną (BfrB), głównym białkiem magazynującym żelazo, a związaną z nim ferredoksyną (Bfd). Jej grupa badawcza odkryła, że pochodne 4-aminoizoindoliny-1,3-dionu mogą przenikać do komórek P. aeruginosa, selektywnie wiązać BfrB w miejscu wiązania Bfd, hamować mobilizację żelaza przechowywanego w bakterioferrytynie i wywoływać głód żelaza. Wykazanie, że inhibitor 4-aminoizoindolino-1,3-dionu działa bakteriobójczo na komórki osadzone w dojrzałych biofilmach, ujawniło rzadką słabość, którą można wykorzystać do zwalczania przewlekłych infekcji wywołanych biofilmem P. aeruginosa.

P.aeruginosa confocal.png

Konfokalna laserowa mikroskopia skaningowa biofilmów P.aeruginosa PAO1 eksprymujących EYFP hodowanych w komórkach przepływowych i traktowanych 80 μM KM-5-25.
Masa żywych komórek jest w żółtych i martwych komórkach, a zewnątrzkomórkowy DNA w kolorze czerwonym.

Prelegentki

Judith Kikhney.png

Judith Kikhney, Charité and MoKi Analytics GmbH, Berlin, Niemcy

Judith Kikhney jest biolożką, a od 2009 roku pracuje jako naukowiec w Biofilmcenter Instytutu Mikrobiologii, Chorób Zakaźnych i Immunologii Charité. Jest współzałożycielką i dyrektorem generalnym MoKi Analytics GmbH, start-upu z Charité–Universitätsmedizin Berlin, założonego w 2017 roku. MoKi Analytics oferuje produkty i usługi do molekularnobiologicznego wykrywania mikroorganizmów. Dzięki MoKi Analytics Judith Kikhney jest zaangażowana w kilka krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą określania skuteczności środków przeciwdrobnoustrojowych na drobnoustroje biofilmu.

Anabel Soldano.png

Dr. Anabel Soldano, Louisiana State University w Baton Rouge, USA

Anabel studiowała biotechnologię na Universidad Nacional del Litoral w Argentynie. W latach 2011-2016 pracowała nad doktoratem z nauk biologicznych na Universidad Nacional de Rosario na temat „Metabolizm redoks związany z reduktazą ferredoksyny-NADP+ typu roślinnego z Leptospira interrogans”. Następnie, w 2016 roku, rozpoczęła pracę jako badacz podoktorancki na Louisiana State University w USA. W 2018 roku, podczas pobytu w LSU, skupiła się na swoim temacie badawczym „Homeostaza żelaza w oportunistycznym patogenie Pseudomonas aeruginosa”.