Webinars Life webinars

Modele przedkliniczne w immunologii, immunoonkologii i immunoterapii

Abstrakt webinaru

Niewątpliwie przełomowe badania w zakresie immunoterapii wyzwoliły nadzieję na nowe sukcesy w terapiach przeciwnowotworowych. Jednak jednym z głównych wyzwań w dziedzinie immunoonkologii jest wybór odpowiedniego zwierzęcego modelu przedklinicznego, od którego oczekuje się zarówno wiernego przełożenia na badania kliniczne jak i możliwość przewidywania skuteczności oraz tolerancji immunoterapii.

Podczas tego webinarium, firma genOway przedstawi zastosowania oraz analizę cech dwóch przykładowych klas modeli w badaniach immunoterapii do walki z nowotworami.

Modele z niedoborem odporności immunologicznej umożliwiają zaimplantowanie linii ludzkich komórek nowotworowych, dzięki czemu zwiększają możliwość bezpośredniego odwzorowania wyników. Co więcej, odtworzenie ludzkiego układu odpornościowego u myszy z niedoborem odporności pozwala na zbadanie zarówno skuteczności jak i mechanizmu działania leków celowanych na choroby ludzkie. Główną zaletą tego układu jest możliwość badania biologii organizmu ludzkiego za pomocą ludzkich komórek nowotworowych na modelu mysim. W trakcie webinaru genOway zostanie szczegółowo opisany stan ludzkiego układu odpornościowego u myszy BRGSF, a także przedstawione porównanie tego modelu z innymi istniejącymi modelami myszy o obniżonej odporności. Zostanie przeanalizowana odpowiedź immunologiczna w zrekonstytuowanych komórkach hCD34+ u myszy, a także będzie omówione ich zastosowanie do oceny skuteczności leków w badaniach in vivo. Głównym ograniczeniem takich modeli jest nieprawidłowy transfer sygnałowy pomiędzy układem odpornościowym, a mikrośrodowiskiem nowotworu ze względu na fakt, że modele te posiadają mysie podścielisko tkankowe.

W pełni funkcjonalna interakcja pomiędzy komórkami immunologicznymi, mikrośrodowiskiem guza, a zrębem podścieliska jest zapewniona w innej klasie humanizowanych modeli przedklinicznych, którymi są tzw. modele typu „knock-in”. Modele te prezentują w pełni funkcjonalny mysi układ odpornościowy z selektywnymi cechami, które zostały zhumanizowane poprzez wymianę konkretnych genów. Strategia humanizacji jest zależna od danego celu, ale jednocześnie zapewnia zachowanie niezmienionych funkcji biologicznych, regulacji fizjologicznej czy współdziałających przekaźników. Podczas prezentacji zostanie zobrazowany proces humanizacji immunologicznych punktów kontrolnych, takich jak PD1 czy CTLA-4.

Zapraszamy do udziału i dyskusji!

Prowadzący

Kader Thiam ok.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Kader Thiam

Senior Vice President Discovery - Preclinical Models & Services w genOway