Trainings

(Mikro)chirurgiczny trening w RRSSC - maj i czerwiec 2021

rrss-logo.gif

Podczas 5-dniowego szkolenia możesz wybrać tematy z 3 dostępnych modułów. Dowiedz się więcej o każdym programie modułu i powiedz nam, czego oczekujesz od szkoleń RRSSC. Doradzimy Ci i przygotujemy najlepszy program szkoleniowy dostosowany do Twoich potrzeb.

W trakcie szkoleń Centrum RRSSC zapewnia w pełni wyposażone stanowiska chirurgiczne, indywidualne podejście do uczestników kursu i swobodną atmosferę, stwarzając idealne warunki do transferu wiedzy.

Moduł A: Techniki mikrochirurgiczne

Moduł dedykowany chirurgom, którzy chcą opanować podstawy mikrochirurgii.

Moduł A zazwyczaj obejmuje:

 • anastomozy naczyniowe: zespolenia ETE (end-to-end), ETS (end-to-side), wstawki itp.
 • rekonstrukcje nerwów
 • przygotowywanie płatów skóry
 • inne techniki szczególnie interesujące dla uczestników po uzgodnieniu przed lub w trakcie kursu

Szczegółowy program Modułu A (wersja angielskojęzyczna).

Moduł B: Techniki badań eksperymentalnych

Moduł dedykowany dla tych, którzy chcą opanować techniki badań eksperymentalnych na małych gryzoniach wykorzystując możliwości mikroskopu operacyjnego i stosując podstawowe techniki mikrochirurgii.

Moduł B zazwyczaj obejmuje:

 • modele doświadczalne do badań farmakologicznych: infuzja i pobieranie próbek krwi, udar mózgu wywołany tymczasową okluzją, modele do przeszczepów. Mysie i szczurze modele ischemii całkowitej i ogniskowej. Modele sercowo naczyniowe (MI i TAC) lub inne, specjalnie dostosowane do potrzeb uczestników
 • modele doświadczalne do badań farmakokinetycznych: infuzja i pobieranie krwi z tętnic i żył, kateteryzacja dróg żółciowych, przewodu piersiowego lub innych miejsc istotnych dla uczestników kursu
 • modele doświadczalne do badań toksykologicznych: projektowanie i ocena wydajności badań toksyczności ostrej i chronicznej po podaniu jednorazowym lub wielokrotnej dawki
 • inne techniki szczególnie interesujące dla uczestników po uzgodnieniu przed lub w trakcie kursu

Szczegółowy program Modułu B (wersja angielskojęzyczna)

Moduł C: Radio-telemetria u małych gryzoni

Radio-telemetria jest metodą mającą minimalizować cierpienie zwierząt w trakcie wykonywania doświadczenia (Refinement) w myśl zasady 3R.

Moduł C zazwyczaj obejmuje:

 • modele farmakologiczne do pomiarów ECG, EEG, EMG, ciśnienia tętniczego lub innych ciśnień np. LVP, RVP, a także innych pomiarów dostosowanych do potrzeb uczestników
 • modele toksykologiczne do badania wydłużonego odstępu QT w badaniach chronicznych
 • inne techniki szczególnie interesujące dla uczestników po uzgodnieniu przed lub w trakcie kursu

Szczgółowy program Modułu C (wersja angielskojęzyczna).

RRSSC tranings.jpg