Webinars Life webinars

Jak przeprowadzać testy gojenia ran, aby zmaksymalizować biologiczne odniesienie eksperymentu i jego powtarzalność?

Jeśli interesujesz się...

  • Tworzeniem idealnego przepływu pracy dla eksperymentów gojenia ran?
  • Łatwym sposobem na osiągnięcie jednolitych szczelin bez komórek?
  • Biologicznie istotnymi danymi w czasie rzeczywistym dotyczące zachowania każdej komórki?

dołącz do kolejnego webinaru ibidi współorganizowanego z PHI.

presented_by.jpg

 

 

 

Tematy webinaru

Badanie migracji i ruchliwości komórek ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia chorób. Migracja komórek może być przyczyną progresji nowotworu i przerzutowych komórek nowotworowych. Dlatego test gojenia ran jest ustaloną metodą in vitro pomiaru kierunkowej migracji komórek.

Jednak pomiar kinematyki gojenia się ran wymaga wolnej od komórek szczeliny między dwoma obszarami pokrytymi komórkami. Test zarysowania — typowy sposób tworzenia obszarów wolnych od komórek — wykazuje słabą powtarzalność i efekty zależne od użytkownika.

Posiadanie odtwarzalnego układu doświadczalnego jest podstawą do osiągnięcia znaczących wyników.

Po drugie, wyniki konwencjonalnych podejść nie pokazują całej historii. Na przykład testy endpoint tracą na danych w czasie rzeczywistym. Konfiguracje poklatkowe pomijają uwzględnienie wpływu migracji i proliferacji komórek lub nie są w stanie określić ilościowo unikalnego zachowania pojedynczej komórki. Ponadto wiadomo, że obrazowanie za pomocą markerów komórkowych wpływa na zachowanie żywych komórek.

W tym webinarium ibidi i PHI opowiemy o idei gojenia się ran i testów migracji. Przeprowadzimy przez cały eksperymentalny przebieg procesu gojenia ran, od przygotowania próbki i obrazowania żywych komórek do ilościowej analizy obrazu, a następnie przedstawimy wiele przykładów zastosowań, filmy i najnowsze publikacje użytkowników.

Prelegentki

Benisch_P_189px.jpg

Dr. Peggy Benisch, Head of Sales, ibidi GmbH, Niemcy

Dr. Peggy Benisch studiowała biologię w Bayreuth, Würzburgu i Umeå w Szwecji. Doktorat z biologii komórek macierzystych uzyskała w Ortopedycznym Centrum Badań Mięśniowo-Szkieletowych w Würzburgu w Niemczech. W 2013 roku dołączyła do ibidi jako Specjalista ds. Aplikacji w zakresie wsparcia technicznego klientów na całym świecie. W 2017 roku została kierownikiem Akademii ibidi, programu szkolenia i prowadzenia kursów praktycznych dla partnerów i użytkowników ibidi. Od 2020 roku jest również szefem sprzedaży w ibidi.

Bodily_L_189px.jpg

Lisa Bodily, Communication Manager, PHI, Szwecja

Lisa studiowała na Lund University w Szwecji, gdzie uzyskała dyplom z biologii molekularnej (ze specjalizacją z genetyki i biotechnologii molekularnej). Dołączyła do PHI w 2019 r. jako specjalista ds. aplikacji HoloMonitor®, wspierając naukowców i użytkowników w uzyskiwaniu wyników obrazowania i analizy komórek. Od 2021 roku wykorzystuje swoją wiedzę naukową i praktyczne doświadczenie laboratoryjne jako Digital Marketing and Communication Manager w PHI.