genOway

Szczur z knocoutem genu kinazy tyrozynowej Burtona Btk

Kod Bruton’s Tyrosine Kinase (Btk)
Kinaza tyrozynowa Burtona to enzym cytoplazmatyczny kodowany przez ludzki gen BTK. Odgrywa ona kluczową rolę w rozwoju, proliferacji i różnicowaniu limfocytów B. Defekty Btk prowadzą do sprzężonej z płcią agammaglobulinemii – rzadkiej choroby genetycznej, prowadzącej do obniżenia odporności, co wpływa na zdolność organizmu do efektywnego zwalczania infekcji. Btk jest również istotnym celem nowoczesnych terapii (m.in. inhibitory Btk), stosowanych u pacjentów z nowotworami układu krwiotwórczego, takimi jak przewlekła białaczka limfocytowa (CLL) czy chłoniak z komórek płaszcza (MCL).
Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

Zastosowania

Ponieważ szczury lepiej odzwierciedlają fizjologię człowieka niż myszy, firma genOway utworzyła pierwszy przedkliczny model szczurzy z knocoutem genu Btk. Model ten może być wykorzystany w szerokim wachlarzu badań biomedycznych, m.in. dotyczących:

 • Immunologii
  • Nowotwory wywodzące się z limfocytów B (np. chłoniak rozlany z dużych komórek B, przewlekła białaczka limfocytowa)
  • Choroby autoimmunologiczne przebiegające z zaburzeniem działania limfocytów B (np. reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty)
  • Procesy hematologiczne (np. hemostaza, zakrzepica)
 • Toksykologii
  • Testowanie nowych inhibitorów Btk jako potencjalnych terapeutyków w leczeniu nowotworów układu krwiotwórczego i schorzeń autoimmunologicznych
  • Badanie potencjalnych leków onkologicznych (n.in terapia raka trzustki, terapia raka sutka)

Cechy modelu szczura z knocoutem genu kinazy tyrozynowej Burtona Btk

 • Brak ekspresji białka Btk
 • Defekty rozwoju limfocytów B (m.in. defekty w dojrzewaniu i aktywacji czy obniżona liczba obwodowych limfocytów B)
 • Tło genetyczne stada niekrewniaczego Spraque Dawley (zwierzęta outbred)

Szczegółowe informacje na stronie genOway.