Charles River Laboratories

Szczur Wistar Wu

Kod 249814

Uniwersalny, wielofunkcyjny model szczurzy w badaniach toksykologicznych i starzenia. Bezpieczny i efektywny model.

Dowiedz się więcej o produkcie
Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

Nomenklatura: Crl:WI(WU)

Pochodzenie: Na początku XX w. pierwsze osobniki wyselekcjonował H.H. Donalson ze stada w Instytucie Wistar, USA. Przekazane do Glaxo-Lab w 1927 roku i kontynuowane jako szczep wsobny. Następnie przekazane do Nederlands-Instituut voor Volksfoending w 1933, a w 1941 r. do Unilever w Vlaardingen i do Institut Centraale Proefdierenbedrijf TNO w 1958 roku. Osobniki pobrane cięciem cesarskim w 1963. Jako stado niekrewniacze przekazane do SAVO w Kissleg, Niemcy w 1975 roku. Kolejne osobniki pobrane cięciem cesarskim do Charles River Laboratories w 1987 roku.

Hodowla: Niekrewniacza

Kolor: Biały (albino)

Zastosowania badawcze: Uniwersalny, wielofunkcyjny model szczurzy w badaniach toksykologicznych i starzenia. Bezpieczny i efektywny model.

Kraj pochodzenia: Niemcy

Monitoringi zdrowia: Używając nomenklatury znajdź szczep na stronie pod poniższym linkiem

*Zdjęcia prezentowane dzięki uprzejmości Charles River