Medres

Medres

Firma rozwinięta we współpracy z CECAD - In vivo Research Facility w Kolonii. Producent małych i kompaktowych urządzeń do eutanazji zwierząt laboratoryjnych. Dzięki minimalnym gabarytom, produkt firmy Medres GasDocUnit może być stosowany w dowolnym miejscu w laboratorium i jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi obecnie klatkami indywidualnie wentylowanymi używanymi w regałach IVC.

www.gasdocunit.de