Charles River Laboratories

Mysz Fox Chase SCID®

Kod 24103

Model mysi do eksperymentów z guzami, badań biologii guzów i ksenografii.

Dowiedz się więcej o produkcie
Zobacz inne produkty w zastosowaniach
Cechy

Nomenklatura: CB17/Icr-Prkdcscid/IcrIcoCr

Hodowla: krewniacza

Pochodzenie: Autosomalna, recesywna mutacja genu scid została wykryta w 1980 roku przez Bosma i jego zespół we wsobnym szczepie (C.BKa-Ighb /Icr, znanym jako C.B-17) hodowanym w warunkach SPF przez Fox Chase Cancer Center, Philadelpia, PA, USA. Homozygoty z mutacją scid, dalej określane jako myszy SCID, zostały określone jako koizogeniczna linia szczepu C.B-17. W Charles River France hodowane od 1989 roku na licencji FCCC.

Kolor sierści: Albino

Zastosowania badawcze: Nowotwory, przeszczepy ksenogeniczne. Brak komórek B i T.

Kraje pochodzenia: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone

Monitoringi zdrowia: Używając nomenklatury znajdź szczep na stronach pod poniższymi linkami

*Zdjęcia prezentowane dzięki uprzejmości Charles River