genOway

Mysz BRGSF z deficytem odporności

Kod BRG SF mice
W porównaniu z tradycyjnymi szczepami z niedoborami odporności, takimi jak NOD-SCID czy NSG, myszy BRGSF stanowią model lepiej przystosowany do analizowania i przewidywania odpowiedzi immunologicznej u człowieka.
Dowiedz się więcej o produkcie
Cechy

Myszy BRGSF w następnej generacji są unikatowym modelem znajdującym zastosowania w:

  • Tworzeniu szczepionek
  • Ocenie skuteczności i bezpieczeństwa terapii CAR-T
  • Różnicowaniu komórek mieloidalnych
  • Heteroprzeszczepach (PDX)
  • Przeszczepach ludzkich komórek macierzystych CD34+ (zob. model BRGSF-HIS)

Cechy modelu

  • Wysoka przyjmowalność heteroprzeszczepów pochodzących od pacjentów (PDX) oraz przeszczepów linii komórkowych dzięki wysokiej ekspresji SIRPαNOD
  • Dzięki brakowi mutacji SCID na tle genetycznym BALB/c znajdują zastosowanie w ocenie efektów napromieniania in vivo
  • Dzięki obecności funkcjonalnego mysiego układu dopełniacza doskonałe narzędzie w badaniu cytotoksyczności zależnej od układu dopełniacza

Szczegółowe informacje na stronie genOway.